Hyppää sisältöön

Ylioppilastutkinto

Uudessa tutkintorakenteessa ylioppilastutkintoon on sisällytettävä vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Uudistus koskee kokelaita, jotka aloittavat ylioppilastutkinnon suorittamisen keväällä 2022 tai sen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.  Lue lisää Kevään 2022 tutkintouudistuksesta Ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivulta.

Ennen kevättä 2022 ylioppilastutkinnon aloittaneilla tutkintoon kuuluu pakollisena aineena äidinkieli ja kirjallisuus ja kolme muuta ainetta, jotka opiskelija valitsee ryhmästä: toinen kotimainen kieli (ruotsi), vieras kieli, matematiikka ja reaali. Pakollisten kokeiden lisäksi kokelaan suositellaan osallistuvan yhteen tai useampaan ylimääräiseen kokeeseen.

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kerralla tai enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkintoja järjestetään kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä. Opiskelija voi aloittaa ylioppilaskirjoitukset joko keväällä tai syksyllä. Kevään kokeisiin ilmoittaudutaan Wilman kautta marraskuussa ja syksyn kokeisiin toukokuussa. Ilmoittautumisesta tiedotetaan tarkemmin Wilmassa ja Lahden lyseon verkkosivulla. Ilmoittautuminen ja ainevalinta ovat sitovia. Kevään kokeisiin voivat osallistua sellaiset opiskelijat, jotka saavat opiskelluiksi osallistumiseen oikeuttavat vähintään pakolliset opintojaksot (kurssit) ennen penkkareita. Syksyn kokeisiin saa osallistua, jos tarvittavat opintojaksot on opiskeltu edellisen lukuvuoden loppuun mennessä tai rehtorin kanssa erikseen sopimalla viimeistään syksyn 1. periodin aikana. Rehtori pitää kokelaille ennen syksyn ja kevään ylioppilastutkintokertoja infon, jossa käydään läpi ylioppilastutkinnon käytännön toimeenpano ja ohjeet. Tiedote infosta julkaistaan Lahden lyseon verkkosivulla. Lisäksi kokelaan on tärkeää tutustua ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuun osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi. Siellä on mm. koekohtaisia määräyksiä ja ohjeita sekä tiedote kokelaille.

Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei saa lukion päättötodistusta tai muuta vastaavaa todistusta, lautakunta antaa todistuksen hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta. Tällainen todistus annetaan myös tutkintoa suorittavalle kokelaalle, joka sallitussa ajassa on hyväksytysti suorittanut vain osan kokeista. Lautakunnan antaman todistuksen saa myös erillisen kokeen suorittaja sekä ylioppilas, joka tutkintotodistuksen saamisen jälkeen on uusinut kokeita tai täydentänyt tutkintoaan.

Arviointi

Ylioppilastutkinnon kokeiden arvosanat:

laudatur (L) = 10

eximia cum laude approbatur (E) = 9

magna cum laude approbatur (M) = 8

cum laude approbatur (C) = 7

lubenter approbatur (B) = 6

approbatur (A) = 5

improbatur (I)= hylätty

Ylioppilasjuhlat

Lahden lyseo järjestää ylioppilaiksi valmistuville juhlat ennen itsenäisyyspäivää ja kevätlukukauden päättöpäivänä. Syksyn juhla pidetään Ristinkirkossa ja kevään juhla Vesijärvi-hallissa Lahden Messukeskuksessa. Juhlista tiedotetaan tarkemmin Wilmassa.

Lahden lyseossa käytetään perinteistä suomalaista ylioppilaslakkia, joka on valkoinen, mustareunainen lakki. Lyseon ylioppilaslakissa on valkoinen samettipäällinen ja musta samettireunus, kova lippa ja sekä kullanvärinen kokardi, jonka koko voi vaihdella. Lakissa ei ole kirjailuja, eikä muitakaan virityksiä esimerkiksi hopeanvärisiä lankoja. Perinteisesti ruotsinkieliset ylioppilaat käyttävät halkaisijaltaan 22 millimetrin lyyria ja suomenkieliset 10, 12, 14 tai 16 millimetrin lyyria. Ylioppilaslakin vuorin värit ovat tunnus ylioppilaan kuulumisesta omaan maakuntaansa. Nykyään tyypillisin vuori on yleisisänmaallisen sinivalkoinen.

Ylioppilaslakki