Hyppää sisältöön

Ylioppilastutkinto

Ylioppilastutkinto uudistui kevään 2022 tutkintoon. Keväällä 2022 tai sen jälkeen ylioppilastutkinnon suorittamisen aloittaneiden on sisällytettävä ylioppilastutkintoon vähintään viiden tutkintoaineen kokeet. Kaikkien kokelaiden on sisällytettävä tutkintoonsa äidinkielen ja kirjallisuuden koe. Lisäksi tutkintoon on sisällytettävä vähintään neljä eri tutkintoaineen koetta vähintään kolmesta seuraavasta ryhmästä: matematiikka, toinen kotimainen kieli, vieras kieli ja reaaliaine. Kokeisiin tulee sisältyä vähintään yksi pitkän oppimäärän koe. Tutkinnon suorittaminen alkaa, kun kokelas ilmoittautuu ensimmäisen kerran suorittamaan ylioppilastutkinnon kokeita.

Ylioppilastutkinnon voi suorittaa kerralla tai enintään kolmen peräkkäisen tutkintokerran aikana. Tutkintoja järjestetään kahdesti vuodessa: keväällä ja syksyllä. Opiskelija voi aloittaa ylioppilaskirjoitukset joko keväällä tai syksyllä. Kevään kokeisiin ilmoittaudutaan Wilman kautta marraskuussa ja syksyn kokeisiin toukokuussa. Ilmoittautumisesta tiedotetaan tarkemmin Wilmassa ja Lahden lyseon verkkosivulla. Ilmoittautuminen ja ainevalinta ovat sitovia. Kevään kokeisiin voivat osallistua sellaiset opiskelijat, jotka saavat opiskelluiksi osallistumiseen oikeuttavat vähintään pakolliset opintojaksot ennen penkkareita. Syksyn kokeisiin saa osallistua, jos tarvittavat opintojaksot on opiskeltu edellisen lukuvuoden loppuun mennessä tai rehtorin kanssa erikseen sopimalla viimeistään syksyn 1. periodin aikana. Rehtori pitää kokelaille ennen syksyn ja kevään ylioppilastutkintokertoja infon, jossa käydään läpi ylioppilastutkinnon käytännön toimeenpano ja ohjeet. Tiedote infosta julkaistaan Lahden lyseon verkkosivulla etusivun uutisissa. Lisäksi kokelaan on tärkeää tutustua ylioppilastutkintolautakunnan verkkosivuun osoitteessa www.ylioppilastutkinto.fi. Siellä on mm. tietoa kokelaalle ja koekohtaisia määräyksiä ja ohjeita.

Kokelaalle, joka on hyväksytysti suorittanut tutkinnon pakolliset kokeet, mutta joka ei saa lukion päättötodistusta tai muuta vastaavaa todistusta, lautakunta antaa todistuksen hyväksyttyjen kokeiden suorittamisesta. Tällainen todistus annetaan myös tutkintoa suorittavalle kokelaalle, joka sallitussa ajassa on hyväksytysti suorittanut vain osan kokeista. Lautakunnan antaman todistuksen saa myös erillisen kokeen suorittaja sekä ylioppilas, joka tutkintotodistuksen saamisen jälkeen on uusinut kokeita tai täydentänyt tutkintoaan.

Arviointi

Ylioppilastutkinnon kokeiden arvosanat:

laudatur (L) = 10

eximia cum laude approbatur (E) = 9

magna cum laude approbatur (M) = 8

cum laude approbatur (C) = 7

lubenter approbatur (B) = 6

approbatur (A) = 5

improbatur (I)= hylätty

Ylioppilasjuhlat

Lahden lyseo järjestää ylioppilaiksi valmistuville juhlat ennen itsenäisyyspäivää ja kevätlukukauden päättöpäivänä. Syksyn juhla pidetään Ristinkirkossa ja kevään juhla Vesijärvi-hallissa Lahden Messukeskuksessa. Juhlista tiedotetaan tarkemmin Wilmassa.

Lahden lyseossa käytetään perinteistä suomalaista ylioppilaslakkia, joka on valkoinen, mustareunainen lakki. Lyseon ylioppilaslakissa on valkoinen samettipäällinen ja musta samettireunus, kova lippa ja sekä kullanvärinen kokardi, jonka koko voi vaihdella. Lakissa ei ole kirjailuja, eikä muitakaan virityksiä esimerkiksi hopeanvärisiä lankoja. Perinteisesti ruotsinkieliset ylioppilaat käyttävät halkaisijaltaan 22 millimetrin lyyria ja suomenkieliset 10, 12, 14 tai 16 millimetrin lyyria. Ylioppilaslakin vuorin värit ovat tunnus ylioppilaan kuulumisesta omaan maakuntaansa. Nykyään tyypillisin vuori on yleisisänmaallisen sinivalkoinen.

Ylioppilastutkintotodistus myös digitaalisena

Kevään 2023 uudet ylioppilaat saavat ylioppilastutkintotodistuksensa myös digitaalisena. Samalla todistuksen ulkoasu uudistuu. Uuden visuaalisen ilmeen ohella näkyvin muutos on ajankohta, joka kertoo, millä tutkintokerralla kokeet on suoritettu. Paperinen ylioppilastutkintotodistus säilyy rinnalla ja se lähetetään jatkossakin kaikille uusille ylioppilaille heidän omaan lukioonsa.

Digitaalinen todistus helpottaa ylioppilaiden hakuprosessia erityisesti ulkomaisiin oppilaitoksiin, joihin todistus lähetetään yleensä digitaalisena. Suomalaisten korkeakoulujen opiskelijavalintojen käytössä ylioppilastutkinnon tiedot ovat olleet digitaalisessa muodossa jo pitkään. Todistuksen saa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Todistusta ei tarvitse säilyttää itse, vaan sen voi hakea Oma Opintopolku -palvelusta aina tarvittaessa. Näin todistus on aina tallessa ja käytettävissä. Digitaalisen todistuksen tiedot päivittyvät, kun tutkintoa täydennetään tai kokeita uusitaan.

Tavoitteena on, että myös aikaisempien vuosien ylioppilaat saavat digitaalisen todistuksen käyttöönsä.