Hyppää sisältöön

Opinto-ohjaus

Opinto-ohjauksen tehtävänä on tukea opiskelijaa opinnoissa lukioaikana ja huolehtia siitä, että opiskelijalla on riittävästi sellaisia tietoja ja taitoja, joita hän tarvitsee suunnitellessaan lukio-opintojaan, jatko-opintojaan sekä pohtiessaan ammatti- ja uravalintojaan. Ohjauksen tavoitteena on tukea opiskelijan hyvinvointia, kasvua ja kehitystä, tarjota aineksia itsetuntemuksen ja -ohjautuvuuden lisääntymiseen sekä kannustaa aktiiviseen kansalaisuuteen.

Opiskelijalla on päävastuu oman opinto-ohjelmansa toteutumisesta ja seurannasta.

  • Opinto-ohjaajat antavat vastaanotoillaan henkilökohtaista ohjausta muun muassa lukio-opintoihin, urasuunnitteluun, jatkokoulutusvalintoihin sekä elämäntilanteeseen ja tulevaisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

    Ainekohtaista ohjausta antavat eri aineiden opettajat oppituntiensa yhteydessä. Opiskelijoiden lähiohjaajina toimivat ryhmänohjaajat, jotka pääasiassa huolehtivat opiskelun päivittäisestä sujumisesta ja opiskelijoiden neuvonnasta. Myös rehtori, apulaisrehtori ja lukiosihteerit ohjaavat ja neuvovat omiin vastuualueisiinsa liittyvissä asioissa. Ohjauksen tukena on tarjolla opiskeluhyvinvoinnin palveluita.

  • Opetussuunnitelmassa on kaksi pakollista opinto-ohjauksen opintojaksoa OP01 ja OP02. Opintojaksoilla on käytössä Studeon materiaalit. OP01-opintojakso opiskellaan 1. vuoden 1. periodissa oman opinto-ohjaajan ryhmässä. Toinen pakollinen opintojakso OP02 opiskellaan oman valinnan mukaan joko 2. vuoden 3. tai 4. periodissa. Sen ei tarvitse olla oman opinto-ohjaajan ryhmä.

Opinto-ohjaus lukion jälkeen

Lukiolain mukaan valmistunut opiskelija saa ohjausta opintoihin hakeutumisessa ja urasuunnittelussa valmistumisvuotta seuraavan vuoden ajan, mikäli hän ei ole saanut jatko-opiskelupaikkaa lukion jälkeen. Ota siis tarvittaessa yhteyttä omaan opinto-ohjaajaasi!

Ohjausta saat myös muun muassa ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen hakijapalveluista, Ohjaamoista ja TE-palveluista.