Hyppää sisältöön

Tärkeää tietää

 • Oppilaitoksen virallinen nimi on Lahden lyseo. Sitä käytetään kaikissa virallisissa asiakirjoissa, esimerkiksi opintotukihakemuksissa. Urheilulukio on osa Lahden lyseota, virallisesti Lahden lyseon urheilulinja. LUMATE-linja on luonnontiede-, matematiikka- ja teknologialinja. Lahden lyseon aikuislinjalla opiskelevat kahta tutkintoa suorittavat. Käytännössä kahden tutkinnon suorittajat opiskelevat lukio- ja ammattiopintojaan koulutuskeskus Salpauksessa.

 • Opiskelu lukiossa

  Lukion lukuvuosi jaetaan viiteen periodiin, joiden pituus on noin seitsemän viikkoa eli 36–40 työpäivää. Oppiaineet puolestaan on jaettu kursseihin tai opintojaksoihin, joiden määrä vaihtelee aineesta riippuen. Kursseihin ja opintojaksoihin voit tutustua Wilman Opetussuunnitelma-kohdassa ja Lahden kaupungin opetussuunnitelmissa.

  Lukio-opintojen kesto

  Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia tai 150 opintopistettä. Oppimäärä pitää suorittaa enintään neljässä vuodessa. Perustellusta syystä rehtori voi myöntää luvan opintojen tilapäiseen keskeyttämiseen.

  Opintotarjotin

  Opintotarjotin on Wilmassa. Opintotarjotinta tarvitaan aina, kun opiskelusuunnitelmaa ja työjärjestystä tarkistetaan. Oppiaineen lyhenteen perässä oleva numero opintotarjottimessa ilmoittaa opintojakson numeron ja pisteen jälkeen tuleva numero kyseisen opintojakson ryhmän. Erityisesti jokaisen aineen pakollisissa opintojaksoissa on tarjolla useampi ryhmä.

   

 • Opiskelijat osallistuvat oman ryhmänohjaajansa pitämiin ryhmänohjaustuokioihin torstaisin kello 9.30–10.00. Ryhmänohjaustuokioissa käsitellään muun muassa ajankohtaisia opiskeluun liittyviä asioita. Opiskelija voi kolmannen lukuvuoden lopussa saada suorituksen OP07 (S-merkintä) säännöllisestä osallistumisesta ryhmänohjaajan tuokioihin, lukion juhliin ja muihin ryhmänohjaukseen kuuluviin tilaisuuksiin tai tapahtumiin sekä niiden järjestelyihin. Poissaolot näistä on selvitettävä ryhmänohjaajalle.

 • Wilma

  Wilma https://lahti.inschool.fi on tärkein tiedotuksen ja lukion sisäisen viestinnän kanava. Wilmassa kannattaa käydä päivittäin. Wilman kautta voi mm. lähettää viestejä opettajille ja henkilökunnalle, tarkistaa opintojakso-/kurssiarvosanat ja poissaolot ja tulostaa lomakkeita. Muista lukea myös tiedotteet!

  Sähköinen kalenteri

  Lahden lyseon verkkosivulla on sähköinen kalenteri. Tämän linkin avulla voit tilata kalenterin puhelimeen tai Outlookiin.

 • Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen opiskelija voi antaa huoltajilleen luvan jatkaa Wilman käyttöä ilmoittamalla kansliassa suostumuksensa.

 • Vuosittain on haettavissa stipendejä, joista tiedotetaan ryhmänohjaustuokioissa (esimerkiksi Eeva Rantasen säätiön stipendit). Myös korkeakouluihin valmennuskursseja tarjoavat yritykset myöntävät stipendejä ja tiedottavat hauista omilla nettisivuillaan.

 • Löytötavarat toimitetaan vahtimestarille paitsi arvotavarat (esimerkiksi matkapuhelimet) toimitetaan kansliaan. Oikealle omistajalle palauttamisen helpottamiseksi kirjoissa ja muissa välineissä tulisi olla omistajan nimi. Löytötavarat on noudettava viimeistään saman lukuvuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen noutamattomat tavarat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

  Lahden lyseon vahtimestarina toimii Kai Korjula (ISS), puhelin 050 358 4386. Hänelle voi lähettää Wilma-viestin Henkilökunta-kohdasta.

 • Autot, polkupyörät, moottoripyörät ja mönkijät pysäköidään niille osoitetuille paikoille. Jos piha-alueella ei ole vapaita pysäköintiruutuja, ajoneuvoille on haettava paikka muualta. Niitä ei saa turvallisuussyistä jättää virheellisesti pysäköityinä oppilaitoksen alueelle.  Lahden lyseon kiinteistön alue kuuluu aluepysäköinnin piiriin, ja valvonnasta vastaa Lahden kaupunki. Pysäköintilupaa on haettava Wilman pysyvissä tiedotteissa olevalla lomakkeella.

  • Pysäköintiä Lahden lyseon piha-alueella valvotaan arkisin kello 8–16.
  • Pysäköintivalvonta koskee kartassa sinisellä viivalla rajattua aluetta.
  • Opiskelijan pysäköintiluvalla ei saa pysäköidä henkilöstölle tarkoitetuilla pysäköintipaikoilla.
  • Vieraille tarkoitetuilla pysäköintipaikoilla vaaditaan pysäköintilupa, joka noudetaan kansliasta. Vieraspaikoilla ilman lupaa pysäköityjen ajoneuvojen kohdalla noudatetaan 10 minuutin tarkkailuaikaa, jonka jälkeen niille kirjoitetaan pysäköintivirhemaksu.
  • Jos auto on pysäköity pysäköintialueen ja lukion väliselle alueella, kirjoitetaan pysäköintivirhemaksu.
  • Mopoautot ja kopilliset mönkijät tarvitsevat kyseessä olevan alueen pysäköintiluvan, jos ne pysäköidään opiskelijoille tarkoitetuilla pysäköintipaikoilla.

 • Jos opiskelija ei henkilökohtaisen vakaumuksensa vuoksi halua osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, hänen pitää ilmoittaa tästä kirjallisesti lukuvuoden alussa ryhmänohjaajalleen.

 • Vaihto-opiskelijaksi lähtevien tai jostain muusta syystä opintonsa määräajaksi keskeyttävien täytyy hyvissä ajoin ennen opintojen keskeyttämistä tehdä rehtorille läsnäolovapautushakemus Wilmassa Hakemukset  ja päätökset -kohdassa (oikeasta yläkulmasta Tee uusi hakemus). Vaihtoon lähtevät saavat lukioterveydenhoitajalta rokotusohjeita, mutta rokotukset täytyy hoitaa yksityisesti. Sairauslomista toimitetaan todistukset ryhmänohjaajalle tai rehtorille.

 • Lukiosta eroavan on käytävä opinto-ohjaajan luona selvittämässä jatkosuunnitelmansa ja täyttämässä eroilmoitus (ks. Wilman Tulosteet). Erotodistus annetaan kansliasta viimeisen jaksoarvioinnin jälkeen. Se pitää viedä seuraavaan oppilaitokseen. Nuorisolaki velvoittaa lukion ilmoittamaan opiskelijan kotikunnan etsivään nuorisotyöhön, jos eroavalla opiskelijalla ei ole koulutus- tai työpaikkaa tiedossa. Koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä oppivelvollisen eroilmoituksen vain silloin, kun opiskelija on aloittanut opinnot uudessa tutkinnossa tai koulutuksessa.

Kanslian palvelut

Lahden lyseon kanslia on A-rakennuksen ala-aulassa. Kansliassa sinua palvelevat lukiosihteerit Mia Kuikka ja Hanna Kaijomaa.

 • Opiskelijakorttia voit hakea Suomen Lukiolaisten liiton sivuilta, jossa on ohjeet kortin hakemiseen ja jäsenyyden edut. Tarvitset vain kasvokuvan ja opiskelijatodistuksen, esim. kuvakaappaus oman Wilman etusivulta käy tai voit pyytää kansliasta opiskelutodistuksen.

 • Maksuttoman koulutuksen (oppivelvollisuus) aloittava voi saada Kelalta koulumatkatukea, jos matka kotoa oppilaitokseen on vähintään 7 kilometriä yhteen suuntaan. Opiskelija ei maksa matkasta omaa maksuosuutta.

  Koulumatkatukea voi jatkossa hakea kätevästi verkkohakemuksella OmaKelassa. Jotta opiskelija voi hakea tuen itsenäisesti, hänellä pitää olla käytössään verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne. Koulumatkatuen verkkohakemus otettiin käyttöön touko-kesäkuun vaihteessa 2023.

  Opiskelija voi välittömästi hakemuksen lähettämisen jälkeen siirtyä ostamaan matkalipun lipunmyyjän verkkokaupasta. Tuen voi jatkossakin hakea myös paperilomakkeella. Silloin opiskelija saa oikeuden lipun ostoon vasta, kun Kela on käsitellyt hakemuksen. Lukiosihteerit antavat jatkossa vain yleisneuvontaa koulumatkatukeen liittyvissä asioissa.

  Omat verkkopankkitunnukset on hankittava riittävän ajoissa omasta pankista tai mobiilivarmenne oman operaattorin kautta, jotta hakeminen onnistuu verkossa ennen lukuvuoden alkua.

  Tarkemmat tiedot koulumatkatuesta ovat Kelan sivuilla.

 • Opintotuki turvaa toimeentulosi opintojen aikana. Sitä voi saada peruskoulun jälkeisten päätoimisten opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä.

  Opintotukea voi yleensä saada vasta 17-vuotiaana. Arvioi tuen määrä Kela:n laskurilla. Laskurissa kysytään arvio vanhempiesi vuosituloista. Ks. myös Kelan sivulta Opintotuki.

  Hae opintotukea, kun olet saanut opiskelupaikan. Jos sinun pitää erikseen vastaanottaa opiskelupaikkasi, hae opintotukea vasta sen jälkeen. Vaikka et vielä tiedä, miten ja missä asut opiskeluaikana, voit hakea opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta.

  Opintotuen hakemuslomakkeita saat Kelasta, Kelan verkkosivuilta ja lyseon kansliasta. Jos käytät paperihakemusta, toimita se ja siihen tarvittavat liitteet Kelaan tai lyseon kansliaan.

  Lisätie­to­ja opin­to­tu­es­ta saa osoitteesta www.kela.fi. Tarvittaessa voit myös kysyä tukimahdollisuuksista kuraattorilta.

 • Muilta paikkakunnilta tulevat voivat hakea opiskelija-asuntoa Lahden taloilta välittömästi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Järjestyssäännöt

 • Valmennuksen ja liikunnan oppitunnit alkavat kello 8.00 ja muut oppitunnit kello 8.30. Seuraavat oppitunnit alkavat kello 10.00, kello 11.20 tai  kello 11.50 ruokailun porrastuksesta riippuen, kello 13.15 ja kello 14.35. Torstaisin ensimmäinen oppitunti alkaa kello 8.15 ja päättyy kello 9.30, jonka jälkeen pidetään ryhmänohjaajan tunti kello 9.30–10.00.

 • Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on oikeus työrauhaan ja mielipiteensä ilmaisemiseen. Jokainen on osaltaan vastuussa omasta ja toisten opiskelusta. Elektronisia laitteita saa käyttää opiskeluun oppitunnin aikana vain opettajan antamalla luvalla. Myöskään kokeissa elektronisia laitteita ei saa käyttää, ellei opettaja toisin ilmoita. Muussa tapauksessa elektronisen laitteen tuominen koetilaisuuteen tulkitaan vilpiksi  tai vilpin yritykseksi.

 • Välitunnit on tarkoitettu virkistäytymistä ja seuraavalle oppitunnille valmistautumista varten. Välituntialueena on lukion piha-alue ja rakennukset. Ruoka-, väli- ja vapaatuntien aikana opiskelijat voivat poistua lukion alueelta omalla vastuullaan.

 • Opiskelijat ruokailevat opiskelijaravintolassa periodeittain erikseen ilmoitettavien ohjeiden mukaan viidessä vuorossa kello 11.15–11.35, 11.35–11.55, 11.55–12.15, 12.15–12.35 ja 12.35–12.55. Ruokailuun voidaan mennä aikaisintaan kello 10.00, jos keittiön henkilökunta on täydentänyt ruokalinjastot valmiiksi. Ainoastaan rehtori tai apulaisrehtori voi antaa luvan poiketa näistä määräyksistä. Koeviikolla lounasta on saatavilla kello 10.00–11.50. Kahvion aukioloajat ovat maanantaista torstaihin kello 7.45–14.45 ja perjantaisi kello 7.45–14.15. Koeviikolla kahvio on auki kello 7.45–11.50.

 • Kiusaamista, häirintää ja väkivaltaa ei suvaita, ja jokaisella lukiossamme opiskelevalla ja työskentelevällä on ehdoton oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Toimintamallit Hyvinvointi-sivulla.

 • Lukioyhteisön jäsen ei saa esiintyä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena eikä tuoda niitä lukion alueelle. Tupakointi (myös sähkötupakka) ja nuuskan käyttö on kielletty oppilaitoksen sisätiloissa ja sen käytössä olevilla ulkoalueilla. Toimintamalli Hyvinvointi-sivulla.

 • Lukiolaiset käyttäytyvät asiallisesti ja liikkuvat sisätiloissa perinteisesti ja hyvien tapojen mukaisesti ilman päähinettä. Päähine riistutaan pois tuulikaapissa.

  Lyseolaiset ottavat huomioon muut lukiossa opiskelevat ja työskentelevät lukiomme arvot (oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus) ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

  Kulkuväyliä ei saa tukkia laukuilla eikä istumalla käytävissä tai portaikoissa. Turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaamiseksi jokaisen lukioyhteisön jäsenen panos on tärkeä. Jokaisen velvollisuus on huolehtia omalta osaltaan lukion siisteydestä. Siivouskuluista voidaan laskuttaa vahingon aiheuttajaa.

  Lukion omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelija voidaan velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Vahingoista on viipymättä ilmoitettava kansliaan.

  Ajoneuvot on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille.

  Tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa on viipymättä ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille, jollekin opettajalle tai terveydenhoitajalle.

 • Lupa lukiotilojen käyttöön kysytään rehtorilta. Tilaisuuden järjestelyistä on sovittava etukäteen rehtorin kanssa ja tehtävä tarvittavat ilmoitukset. Lyseon kuntosali on opiskelijoiden käytössä maanantaista perjantaihin kello 6.3019.45. Rakennuksesta on poistuttava kello 20 mennessä.  Lauantaisin ja sunnuntaisin kuntosali on avoinna lyseolaisille kello 915. Rakennuksesta on poistuttava kello 15.15 mennessä. Kuntosali on tarkoitettu vain lyseolaisten käyttöön.  

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa lukuvuoden työpäivinä lukion alueella (tupakointikielto lain mukaan oppilaitoksen alueella aina) ja kaikissa lukion tilaisuuksissa.

  Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä tai ohjeissa erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.

 • Lyseolaisen pelisäännöt ovat tärkeitä opiskelun sujuvuuden ja lukioyhteisön hyvinvoinnin kannalta. Ne täydentävät tietyiltä osin järjestyssääntöä. Tässä muutamia keskeisiä pelisääntöjä, jotka auttavat opiskelijaa menestymään lukiossa:

  1. Säännöllinen läsnäolo

  • Saavu ajoissa oppitunneille. Säännöllinen osallistuminen on avain menestykseen.
  • Ilmoita poissaoloista asianmukaisesti ja selvitä poissaolojen syyt.

  2. Aktiivinen osallistuminen

  • Osallistu tunneilla keskusteluihin ja ryhmätöihin. Aktiivinen osallistuminen auttaa ymmärtämään oppisisältöjä paremmin.
  • Tee annetut tehtävät ajoissa ja palauta ne määräaikaan mennessä.

  3. Kunnioitus ja yhteistyö

  • Kunnioita opettajia, lukion henkilökuntaa ja muita opiskelijoita. Hyvä käytös luo positiivisen oppimisympäristön. Sisällä ei pidetä päähinettä.
  • Ole valmis auttamaan ja tukemaan muita opiskelijoita.

  4. Vastuullisuus

  • Huolehdi omista opiskeluvelvollisuuksistasi ja käytä lukion tarjoamia resursseja vastuullisesti.
  • Käytä lukion laitteita, kuten tietokoneita ja kirjoja, huolellisesti ja palauta ne ajallaan.

  5. Oppimisympäristön siisteys

  • Pidä huolta omasta ja yhteisistä tiloista. Roskaa ei jätetä lojumaan, ja opetustilat pidetään siistinä.
  • Käytä jätteiden kierrätyspisteitä asianmukaisesti.

  6. Terveelliset elämäntavat

  • Pyri ylläpitämään tasapainoista päivärytmiä, joka sisältää riittävästi unta, terveellistä ravintoa ja liikuntaa.
  • Vältä päihteiden käyttöä. Ne haittaavat oppimista ja hyvinvointia.

  7. Yhteisöllisyys ja osallisuus

  • Osallistu lukion tapahtumiin ja toimintaan. Yhteisöllisyys lisää lukion viihtyisyyttä.
  • Anna rakentavaa palautetta ja osallistu päätöksentekoon esimerkiksi opiskelijakunnan kautta.

  8. Avoimuus ja akateeminen rehellisyys

  • Ole rehellinen opinnoissasi. Plagiointi ja vilppi eivät ole sallittuja.
  • Rehellisyys kuuluu tiedemaailman keskeisiin arvoihin, ja Lahden lyseossa opiskelijat harjaantuvat alusta asti työskentelemään akateemisen rehellisyyden periaatteiden mukaisesti. Eri oppiaineiden opettajat ohjaavat opiskelijoita noudattamaan näitä akateemisen työskentelyn pohjana olevia normeja esimerkiksi erilaisten kurssitöiden ja muiden arvioitavien suoritusten tekemisessä. Periaatteena on, että Lahden lyseon opiskelija antaa arvon muiden tekemälle työlle ilmaisemalla selkeästi omissa töissään käyttämänsä lähteet.
  • Ole avoin ja rehellinen myös omissa ongelmissasi. Jos tarvitset apua, pyydä sitä rohkeasti.

  9. Itsenäinen opiskelu

  • Kehitä itsenäisen opiskelun taitoja. Lukio vaatii kykyä suunnitella omaa ajankäyttöä ja työskennellä itsenäisesti.
  • Hyödynnä opiskelun tukimateriaaleja ja -palveluja.

  10. Positiivinen asenne

  • Pidä positiivinen asenne opiskeluun ja usko omaan kykyysi oppia ja kehittyä.
  • Muista, että virheet ovat osa oppimista ja kasvamista.

  Näiden pelisääntöjen noudattaminen auttaa luomaan miellyttävän ja tehokkaan oppimisympäristön, jossa jokainen opiskelija voi saavuttaa parhaan potentiaalinsa.