Hyppää sisältöön

Tärkeää tietää

 • Oppilaitoksen virallinen nimi on Lahden lyseo. Sitä käytetään kaikissa virallisissa asiakirjoissa, esim. opintotukihakemuksissa. Urheilulukio on osa Lahden lyseota, virallisesti Lahden lyseon urheilulinja. LUMATE-linja on luonnontiede-, matematiikka- ja teknologialinja. Lahden lyseon aikuislinjalla opiskelevat kahta tutkintoa suorittavat. Käytännössä kahden tutkinnon suorittajat opiskelevat lukio- ja ammattiopintojaan koulutuskeskus Salpauksessa.

 • Opiskelu lukiossa

  Lukion lukuvuosi jaetaan viiteen periodiin, joiden pituus on noin seitsemän viikkoa eli 36–40 työpäivää. Oppiaineet puolestaan on jaettu kursseihin tai opintojaksoihin, joiden määrä vaihtelee aineesta riippuen. Kursseihin ja opintojaksoihin voit tutustua Wilman Opetussuunnitelma-kohdassa ja Lahden kaupungin opetussuunnitelmissa.

  Lukio-opintojen kesto

  Lukion oppimäärään kuuluu vähintään 75 kurssia tai 150 opintopistettä. Oppimäärä pitää suorittaa enintään neljässä vuodessa. Perustellusta syystä rehtori voi myöntää luvan opintojen tilapäiseen keskeyttämiseen.

  Opintotarjotin

  Opintotarjotin on Wilmassa. Opintotarjotinta tarvitaan aina, kun opiskelusuunnitelmaa ja työjärjestystä tarkistetaan. Oppiaineen lyhenteen perässä oleva numero opintotarjottimessa ilmoittaa opintojakson numeron ja pisteen jälkeen tuleva numero kyseisen opintojakson ryhmän. Erityisesti jokaisen aineen pakollisissa opintojaksoissa on tarjolla useampi ryhmä.

 • Opiskelijat osallistuvat oman ryhmänohjaajansa pitämiin ryhmänohjaustuokioihin torstaisin klo 9.30–10.00. Ryhmänohjaustuokioissa käsitellään mm. ajankohtaisia opiskeluun liittyviä asioita. Opiskelija voi kolmannen lukuvuoden lopussa saada suorituksen OP07 (S-merkintä) säännöllisestä osallistumisesta ryhmänohjaajan tuokioihin, lukion juhliin ja muihin ryhmänohjaukseen kuuluviin tilaisuuksiin tai tapahtumiin sekä niiden järjestelyihin. Poissaolot näistä on selvitettävä ryhmänohjaajalle.

 • Wilma

  Wilma https://lahti.inschool.fi on tärkein tiedotuksen ja lukion sisäisen viestinnän kanava. Wilmassa kannattaa käydä päivittäin. Wilman kautta voi mm. lähettää viestejä opettajille ja henkilökunnalle, tarkistaa opintojakso-/kurssiarvosanat ja poissaolot ja tulostaa lomakkeita. Muista lukea myös tiedotteet!

  Sähköinen kalenteri – tulossa!

  Lahden lyseon uudelle verkkosivulle on tulossa sähköinen kalenteri, joka kannattaa tilata myös mobiililaitteisiin. Näin pysyy ajantasalla oppilaitoksen tapahtumista.

 • Vuosittain on haettavissa stipendejä, joista tiedotetaan ryhmänohjaustuokioissa (esim. Eeva Rantasen säätiön stipendit). Myös korkeakouluihin valmennuskursseja tarjoavat yritykset myöntävät stipendejä ja tiedottavat hauista omilla nettisivuillaan.

 • Löytötavarat toimitetaan vahtimestarille paitsi arvotavarat (esim. matkapuhelimet) toimitetaan kansliaan. Oikealle omistajalle palauttamisen helpottamiseksi kirjoissa ja muissa välineissä tulisi olla omistajan nimi. Löytötavarat tulee noutaa viimeistään saman lukuvuoden loppuun mennessä. Sen jälkeen noutamattomat tavarat lahjoitetaan hyväntekeväisyyteen.

  Lahden lyseon vahtimestarina toimii Kai Korjula (ISS), p. 050 358 4386. Hänelle voi lähettää Wilma-viestin Henkilökunta-kohdasta.

 • Autot, polkupyörät ja moottoripyörät pysäköidään niille varatuille paikoille. Jos pihalla ei ole tyhjiä pysäköintiruutuja, ajoneuvoille on haettava paikka muualta. Niitä ei tule turvallisuussyistä jättää virheellisesti pysäköityinä oppilaitoksen alueelle.  Lahden lyseon kiinteistön alue kuuluu aluepysäköinnin piiriin ja valvonnasta vastaa Lahden kaupunki.

 • Jos opiskelija ei henkilökohtaisen vakaumuksensa vuoksi halua osallistua uskonnollisiin tilaisuuksiin, hänen pitää ilmoittaa tästä kirjallisesti lukuvuoden alussa ryhmänohjaajalleen.

 • Vaihto-oppilaaksi lähtevien tai jostain muusta syystä opintonsa määräajaksi keskeyttävien täytyy hyvissä ajoin ennen opintojen keskeyttämistä tehdä rehtorille läsnäolovapautushakemus Wilmassa Hakemukset  ja päätökset -kohdassa (oikeasta yläkulmasta Tee uusi hakemus). Vaihtoon lähtevät saavat lukioterveydenhoitajalta rokotusohjeita, mutta rokotukset täytyy hoitaa yksityisesti. Sairauslomista toimitetaan todistukset ryhmänohjaajalle tai rehtorille.

 • Lukiosta eroavan on käytävä opinto-ohjaajan luona selvittämässä jatkosuunnitelmansa ja täyttämässä eroilmoitus, joka toimitetaan rehtorille. Erotodistus annetaan kansliasta viimeisen jaksoarvioinnin jälkeen. Se pitää viedä seuraavaan oppilaitokseen. Nuorisolaki velvoittaa lukion ilmoittamaan opiskelijan kotikunnan etsivään nuorisotyöhön, jos eroavalla opiskelijalla ei ole koulutus- tai työpaikkaa tiedossa. Koulutuksen järjestäjä voi hyväksyä oppivelvollisen eroilmoituksen vain silloin, kun opiskelija on aloittanut opinnot uudessa tutkinnossa tai koulutuksessa.

Kanslian palvelut

Lahden lyseon kanslia on A-rakennuksen ala-aulassa. Kansliassa sinua palvelevat lukiosihteerit Mia Kuikka ja Susanna Nevala.

 • Opiskelijakorttia voit hakea Suomen Lukiolaisten liiton sivuilta. Sieltä löytyvät ohjeet kortin hakemiseen ja jäsenyyden edut. Kansliasta saat opiskelutodistuksen opiskelijakortin hakemista varten.

 • Maksuttoman koulutuksen (oppivelvollisuus) lukuvuonna 2021-2022 aloittava voi saada Kelalta koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 7 km yhteen suuntaan. Opiskelija ei maksa koulumatkasta omaa maksuosuutta.

  Jos lukuvuonna 2021-2022 aloittava ei kuulu oppivelvollisuuden ja maksuttoman koulutuksen piiriin, hän voi saada koulumatkatukea, jos koulumatka on vähintään 10 km yhteen suuntaan. Tällöin opiskelija maksaa koulumatkatuesta oman maksuosuuden (koko kuukauden tuessa 43 euroa).

 • Opintotuki turvaa toimeentulosi opintojen aikana. Sitä voi saada peruskoulun jälkeisten päätoimisten opintojen aikana. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus sekä osalle opiskelijoita myönnettävä asumislisä.

  Opintotukea voi yleensä saada vasta 17-vuotiaana. Arvioi tuen määrä Kela:n laskurilla. Laskurissa kysytään arvio vanhempiesi vuosituloista. Ks. myös Kelan sivulta Opintotuki.

  Hae opintotukea, kun olet saanut opiskelupaikan. Jos sinun pitää erikseen vastaanottaa opiskelupaikkasi, hae opintotukea vasta sen jälkeen. Vaikka et vielä tiedä, miten ja missä asut opiskeluaikana, voit hakea opintorahaa ja opintolainan valtiontakausta.

  Opintotuen hakemuslomakkeita saat Kelasta, Kelan verkkosivuilta ja lyseon kansliasta. Jos käytät paperihakemusta, toimita se ja siihen tarvittavat liitteet Kelaan tai lyseon kansliaan.

  Lisätie­to­ja opin­to­tu­es­ta saa osoitteesta www.kela.fi. Tarvittaessa voit myös kysyä tukimahdollisuuksista kuraattorilta.

 • Muilta paikkakunnilta tulevat voivat hakea opiskelija-asuntoa Lahden taloilta välittömästi opiskelupaikan vastaanottamisen jälkeen.

Järjestyssäännöt

 • Valmennuksen ja liikunnan oppitunnit alkavat klo 8.00 ja muut oppitunnit klo 8.30. Seuraavat oppitunnit alkavat klo 10.00, klo 11.20 tai  klo 11.50 ruokailun porrastuksesta riippuen, klo 13.15 ja klo 14.35. Torstaisin ensimmäinen oppitunti alkaa klo 8.15 ja päättyy klo 9.30, jonka jälkeen pidetään ryhmänohjaajan tunti klo 9.30–10.00.

 • Opiskelijoilla ja henkilökunnalla on oikeus työrauhaan ja mielipiteensä ilmaisemiseen. Jokainen on osaltaan vastuussa omasta ja toisten opiskelusta. Elektronisia laitteita saa käyttää opiskeluun oppitunnin aikana vain opettajan antamalla luvalla. Myöskään kokeissa elektronisia laitteita ei saa käyttää ellei opettaja toisin ilmoita. Muussa tapauksessa elektronisen laitteen tuominen koetilaisuuteen tulkitaan vilpiksi  tai vilpin yritykseksi.

 • Välitunnit on tarkoitettu virkistäytymistä ja seuraavalle oppitunnille valmistautumista varten. Välituntialueena on lukion piha-alue ja rakennukset. Ruoka-, väli- ja vapaatuntien aikana opiskelijat voivat poistua lukion alueelta omalla vastuullaan.

 • Opiskelijat ruokailevat opiskelijaravintolassa periodeittain erikseen ilmoitettavien ohjeiden mukaan viidessä vuorossa klo 11.15–11.35, 11.35–11.55, 11.55–12.15, 12.15–12.35 ja 12.35–12.55. Ruokailuun voidaan mennä aikaisintaan klo 10.00, jos keittiön henkilökunta on täydentänyt ruokalinjastot valmiiksi. Ainoastaan rehtori tai apulaisrehtori voi antaa luvan poiketa näistä määräyksistä. Koeviikolla lounasta on saatavilla klo 10.00 -11.50. Kahvion aukioloajat ma-to 7.45-14.45 ja pe 7.45-14.15. Koeviikolla kahvio on auki 7.45–11.50.

 • Kiusaamista ei suvaita, ja jokaisella lukiossamme opiskelevalla ja työskentelevällä on ehdoton oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskemattomuuteen. Linkki Kiusaamistilanteessa toimiminen.

 • Lukioyhteisön jäsen ei saa esiintyä alkoholin tai muiden päihteiden vaikutuksen alaisena eikä tuoda niitä lukion alueelle. Tupakointi (myös sähkötupakka) ja nuuskan käyttö on kielletty oppilaitoksen sisätiloissa ja sen käytössä olevilla ulkoalueilla.

 • Lukiolaiset käyttäytyvät asiallisesti ja liikkuvat sisätiloissa perinteisesti ilman päähinettä. Päähine riistutaan pois tuulikaapissa.

  Lyseolaiset ottavat huomioon muut lukiossa opiskelevat ja työskentelevät lukiomme arvot (oikeudenmukaisuus, yhteisöllisyys, tavoitteellisuus) ja turvallisuusnäkökohdat huomioiden.

  Kulkuväyliä ei saa tukkia laukuilla eikä istumalla käytävissä tai portaikoissa. Turvallisuuden, työrauhan ja viihtyvyyden takaamiseksi jokaisen lukioyhteisön jäsenen panos on tärkeä. Jokaisen velvollisuus on huolehtia omalta osaltaan lukion siisteydestä. Siivouskuluista voidaan laskuttaa vahingon aiheuttajaa.

  Lukion omaisuutta on käsiteltävä huolellisesti. Opiskelija voidaan velvoittaa korvaamaan aiheuttamansa vahinko. Vahingoista on viipymättä ilmoitettava kansliaan.

  Ajoneuvot on pysäköitävä niille osoitetuille paikoille.

  Tapaturman tai sairauskohtauksen sattuessa on viipymättä ilmoitettava rehtorille, apulaisrehtorille, jollekin opettajalle tai terveydenhoitajalle.

 • Lupa lukiotilojen käyttöön kysytään rehtorilta. Tilaisuuden järjestelyistä on sovittava etukäteen rehtorin kanssa ja tehtävä tarvittavat ilmoitukset.

 • Järjestyssäännöt ovat voimassa lukuvuoden työpäivinä lukion alueella (tupakointikielto lain mukaan oppilaitoksen alueella aina) ja kaikissa lukion tilaisuuksissa.

  Asioissa, joista ei järjestyssäännöissä tai ohjeissa erikseen määrätä, noudatetaan voimassa olevaa lainsäädäntöä.