Hyppää sisältöön

Lukuvuoden aikataulut

Lukuvuoden 2022–2023 työ- ja loma-ajat

  • Lukuvuosi alkaa keskiviikkona  10.8.2022. Ykköset kokoontuvat liikuntasalissa kello 9.00, kakkoset kello 9.30, kolmoset ja neloset kello 10. 
  • Syysloma  24.–30.10.2022 (viikko 43.)   
  • Joululoma  23.12.2022–8.1.2023   
  • Talviloma  27.2.2023–5.3.2022 (viikko 9.) 
  • Lukuvuosi päättyy lauantaina  3.6.2023. Tilaisuus järjestetään Vesijärvi-hallissa. Perjantaina  2.6.2022  kenraaliharjoitus Vesijärvi-hallissa kello 16. 

Lisäksi vapaapäiviä ovat itsenäisyyspäivä tiistai 6.12.2022, pääsiäinen 7.–10.4.2023, vapunpäivä maanantaina 1.5.2023 ja helatorstai 18.5.2023.

Ryhmänohjaustuokio (ROT) on torstaisin kello 9.30–10.00, joten ensimmäinen oppitunti alkaa torstaisin kello 8.15. ROT pidetään torstaisin kello 9.30–10.00 omassa kotiluokassa (ei koeviikolla). Ykkösten ROT on joka viikko. Jatkavilla ROT pidetään periodin ensimmäisenä ja viimeisenä torstaina ellei ryhmänohjaaja toisin ilmoita.

Valmennuksen ja liikunnan oppitunnit alkavat 5. ja 7. koodilla kello 8.00. Katso tuntikaavio sivupalkissa!

Lukuvuoden 2022–2023 periodit, päättöviikot ja uusintakokeet

1. jakso: 10.8.2022–2.10.2022, päättöviikko 21.9.–30.9., uusintakoe 11.10. Edellisen lukuvuoden 4. ja 5. jakson uusintakoe 23.8.  Arvosanat 6.10.

2. jakso: 3.10.2022–28.11.2022, päättöviikko 17.11.–28.11., uusintakoe 13.12.  Arvosanat 8.12.

3. jakso: 29.11.2022–7.2.2023, päättöviikko 26.1.–6.2., uusintakoe 16.2.  Arvosanat 16.2. 

4. jakso: 8.2.2023–10.4.2023, päättöviikko 28.3.–6.4., uusintakoe 20.4.  Arvosanat 20.4.

5. jakso: 11.4.2023–3.6.2023, päättöviikko 23.5.–1.6., uusintakoe elokuussa  2023. Arvosanat 2.6.

Koeviikon koodit järjestyksessä  8, 7, 5, 1, 2, 3, 4, 6

Palautuspäivän koodit ja palautuskellonajat järjestyksessä 1. (8.008.20), 2. (8.308.50), 3. (9.009.20), 4. (9.309.50), 5. (10.0010.20), 6. (10.3010.50) 7. (11.0011.20) 8. (ilmoittautuminen erikseen tarvittaessa).

 

Tuntikaavio

KELLO             MA     TI     KE     TO     PE
8.30–9.45         7        5       7        5         7
10.00–11.15      3        1       3         1         3
11.20–13.05      2       4       2         2        4
13.15–14.30      6       6       4         6        5
14.35–15.50      8       8       1         8

 

Ruokailu 1.–3. periodissa

1) 11.15­11.35 (Seu­raa­va oppi­tun­ti al­kaa kello 11.50.)

2) 11.35­11.55 (Oppi­tun­ti al­kaa kello 11.20 ja jat­kuu kello 12.05 asti.)

3) 11.55­12.15 (Oppi­tun­ti al­kaa kello 11.20 ja jat­kuu kello 12.25 asti.)

4) 12.15­12.35 (Oppi­tun­ti al­kaa kello 11.20 ja jat­kuu kello 12.45 asti.)

5) 12.35­12.55 (Oppi­tun­ti al­kaa kello 11.20 ja päät­tyy ruo­kai­luun.)

  • Ryh­mät il­moi­te­taan Wilmassa en­nen periodin al­kua. Hyp­py­tun­nil­la ole­vat opis­ke­li­jat ruo­kai­le­vat jo mah­dol­li­ses­ti en­nen 1. vuo­ron al­kua. Ruo­kai­lu­aikaa on jo­kai­sel­la ryh­mäl­lä 20 mi­nuut­tia.
  • Koe­vii­kol­la lou­nas­ta on saa­ta­vil­la kello 10.0011.50.
  • Kah­vi­on auki­olo­ajat maanantaista torstaihin kello 7.4514.45 ja perjantaina kello 7.4514.15.
  • Koe­vii­kol­la kah­vio on auki kello 7.4511.50.

Al­ler­gi­an, di­a­be­tek­sen tai muun lää­ke­tie­teel­li­sen syyn vuok­si eri­tyis­ruo­ka­va­li­o­ta nou­dat­ta­van on heti opin­to­jen al­ka­es­sa teh­tä­vä sii­tä il­moi­tus opis­ke­li­ja­ra­vin­to­laan. Tu­los­tet­ta­vat lo­mak­keet: todistus- ja ilmoitus erityisruokavaliotarpeesta ovat paijatateria.fi-sivustolla.

Lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajat

Lukuvuoden 2023–2024 työ- ja loma-ajat ovat valmisteilla.