Hyppää sisältöön

Erityisopetus ja oppimisen tuki

Lukiossa kaikilla opiskelijoilla on oikeus saada tukea riippumatta siitä, mistä syistä oppimisvaikeudet johtuvat.

Erityisopettajalta saat tietoa ja tukea muun muassa oman ajankäytön suunnitteluun, opiskelutekniikoihin ja oppimisen haasteisiin. Erityisopettaja antaa yksilöohjausta ja tekee oppimisvalmiuksia mittaavia kartoituksia. Mikäli kartoitusten perusteella on viitteitä lukivaikeudesta, erityisopettaja tekee opiskelijalle tarkemman lukitestin. Tulosten perusteella opiskelija saa halutessaan erityisopettajalta lausunnon lukivaikeudesta. Vaikeus huomioidaan opiskeluaikana ja yo-tutkinnossa. Erityisopettajalta saat lisäksi tietoa ylioppilastutkinnon erityisjärjestelyjen hakemisesta sekä ylioppilastutkintolautakunnalle lähetettävistä lausunnoista.

Erityisopettajalta voi varata ajan Wilman kautta.

Lyseon erityisopettaja on tavattavissa 2. kerroksessa työhuoneessaan A206.

Muita tukimuotoja

Erityisopettajan tarjoaman tuen lisäksi tarjolla olevia tukimuotoja

 • Kielissä on tarjolla Tukea ja kertausta -opintojaksoja, matematiikassa laskuharjoitus-opintojaksoja. Tutustu tarkemmin Wilman Opetussuunnitelma-kohdassa. Kysy aineenopettajalta tai opinto-ohjaajalta lisätietoja.

  ENA11o Tukea ja kertausta 1
  ENA12o Tukea ja kertausta 2
  ENA13o Tukea ja kertausta 3

   

  RUB111o Tukea ja kertausta 1
  RUB112o Tukea ja kertausta 2

   

  MAA15o Laskuharjoitukset 1
  MAA16o Laskuharjoitukset 2
  MAB11o Laskuharjoituskurssi

   

 • Matikkapajassa saa tukea matematiikan opintoihin. Paja on tarjolla pääsääntöisesti joka periodissa Wilmassa erikseen ilmoitettavina aikoina.

 • Keskustele mahdollisesta tukiopetustarpeesta aineenopettajan kanssa. Ensisijaisesti ryhmämuotoista tukiopetusta on mahdollista saada, jos opiskelija tunnollisesta opiskelusta huolimatta on ajautunut tai ajautumassa etenemisesteeseen.