Hyppää sisältöön

Opinnoissa eteneminen

Ryhmänohjaus

Oma ryhmänohjaaja on opiskelijan ensisijainen ohjaaja lukiossa. Opinnoissa etenemistä tukevat ryhmänohjaustuokiot (ROT) pidetään ykkösvuosikurssilaisille torstaisin kello 9.30 ja muille vuosikursseille periodin ensimmäisenä ja viimeisenä torstaina kello 9.30. Keston määrittelee kukin ryhmänohjaaja. Torstaisin päivä aloitetaan joka tapauksessa kello 8.15, paitsi liikunnan opetus kello 8.00.  Ryhmänohjauksia voidaan pitää lisäksi tarpeen mukaan erikseen ilmoitettavina ajankohtina. Vaikka 2.–4. vuosikurssien opiskelijoille ei ole viikottain ROTia,  ryhmänohjaaja on tavattavissa torstaisin. 

 • Lyhenteet: ot=opetustila, B=siipirakennus

  23A Ari Jaakkola (ot 9), opo Katja Kauppi
  23B Johanna Joensuu (ot 6), opo Pilvi Pulkkinen
  23C Heini Ertolahti (ot 15), opo Pilvi Pulkkinen
  23D Maiju Pirkkalainen (ot 12), opo Eija Mannerkivi
  23E Olli Lång (auditorio), opo Merja Valtanen
  23F Olli Uuskoski / sij. Tiina Haikka (ot 14), opo Merja Valtanen
  23G Tuula Ripatti (ot B 6), opo Katja Kauppi
  23H Sirpa Tuomikoski (ot 13), opo Eija Mannerkivi
  23I Tuomas Helén (vanha juhlasali), opo Eija Mannerkivi

  22A Elina Hölttä (ot 3), opo Katja Kauppi
  22B Mikko Lahti (ot B 2), opo Pilvi Pulkkinen
  22C Tuija Kojo (ot 4) , opo Merja Valtanen
  22D Tiina Toivainen (ot B 3), opo Katja Kauppi
  22E Sanna Huuskonen (ot 11), opo Merja Valtanen
  22F Katja Multanen (ot 7), opo Merja Valtanen
  22G Mika Lepola / sij. Katri Hämeenniemi (ot B 4), opo Eija Mannerkivi
  22H Minna Kuorikoski  (ot 10), opo Eija Mannerkivi
  22I Marja Antola (ot 1), opo Pilvi Pulkkinen

  21A Anna-Kaisa Anjala (ot B 5), opo Merja Valtanen
  21B Reetta Kariola (ot 18), opo Eija Mannerkivi
  21C Pirjo Saarinen (ot 21), opo Pilvi Pulkkinen
  21D Maija Halmetniemi / sij. Petri Kurki (ot B 1), opo Katja Kauppi
  21E Marko Kylmälä (ot 22), opo Merja Valtanen
  21F Pauliina Hautala (ot 16), opo Pilvi Pulkkinen
  21G Katja Paldanius (ot 2), opo Eija Mannerkivi
  21H Petri Ojala (ot 19), opo Pilvi Pulkkinen
  21I Virpi Poikolainen (ot 20), opo Katja Kauppi
  21J Nina Kuisma (ot 5), opo Katja Kauppi
  21K Mari Luostarinen (ot B 7), opo Eija Mannerkivi

  20 Merja Kukkola (mediateekki), kaikki opot

Lukiolaki 25§: Opiskelijan pitää osallistua opetukseen, jollei hänelle ole myönnetty siitä vapautusta.

 • Poissaoloja voi opiskelijalla olla periodin aikana opintojaksoa (kurssia) kohti enintään viisi, jotta opintojakso voidaan arvioida. Urheilijoiden valmennus- ja kilpailumatkojen aiheuttamat poissaolot sekä pitkään sairastaneiden opiskelijoiden poissaolot voidaan käsitellä erikseen. Lahden lyseon edustustehtäviä ei lasketa viiden poissaolon kokonaisuuteen. Kaikilla ensi kertaa kyseisen aineen ylioppilaskokeeseen osallistuvilla on oikeus olla edeltävä päivä poissa opetuksesta tai valmistelutunnilta, mutta ei edellisen päivän kokeesta. Jos ylioppilastutkintokoe on maanantaina, edellistä perjantaita ei myönnetä vapaaksi. Ylioppilastutkintokokeita edeltävän päivän poissaolovapautus ei koske kokeita. Ylioppilastutkintokokeiden poissaoloja ja lukion edustustehtäviä ei lasketa viiden poissaolotunnin määrään, ylioppilastutkintokoetta edeltävä poissaolopäivä lasketaan.

  Sairauspoissaolot ja yllättävät menot, joita ei ole voitu tietää etukäteen on selvitettävä seitsemän kalenteripäivän kuluessa poissaolosta. Niistä on kuitenkin välittömästi ilmoitettava ryhmänohjaajalle. Yli kaksi viikkoa kestävästä sairauspoissaolosta on toimitettava lääkärintodistus rehtorille. Kaikki periodin poissaolot on selvitettävä Wilman kautta tai luotettavasti suoraan ryhmänohjaajalle tai apulaisrehtorille ja kirjallisesti rehtorille (yli 15 työpäivän poissaolot) viikon kuluessa poissaolosta. Perussääntö on, että poissaolot selvitetään mahdollisimman pian. Koeviikon poissaolot on selvitettävä viikon kuluessa. Opintojakso (kurssi), joka sisältää selvittämättömiä tai luvattomia poissaoloja voi tuottaa arvosanaksi K:n.

  Alle 18-vuotias opiskelija  ei voi itse selvittää poissaolojaan. Täysi-ikäinen opiskelija selvittää itse poissaolonsa ja hakee läsnäolovapauksen. Yksittäisen erehdyksen tai tahattoman laiminlyönnin seurauksena opintojakso (kurssi) voidaan arvioida X:llä, mikä antaa opiskelijalle mahdollisuuden täydentää näyttöjään, jolloin opintojakso voidaan arvioida viimeistään saman periodin uusintakokeeseen mennessä ja 5. periodin osalta seuraavan lukuvuoden 1. periodissa. Tarvittavasta näytöstä päättää opintojakson opettaja. Poissaolot oppitunneilta voivat aiheuttaa opintojakson arvosanan alenemisen tai K-arvosanan puuttuvan näytön vuoksi.

  Tutustu Lahden lyseon poissaoloihin puuttumisen malliin.

 • Oppitunnilta myöhästyminen pitää selvittää välittömästi kyseessä olevan tunnin opettajalle. Jos myöhästyminen koskee suurinta osaa oppitunnista, se merkitään poissaoloksi. Periodin viides hyväksymätön myöhästyminen opintojakson (kurssin) oppitunnilta voi tuottaa opintojakson arvosanaksi K. Opettaja päättää, voiko hän hyväksyä jonkin opiskelijasta riippumattoman myöhästymisen syyn. Opiskelijan pitää itse todistaa myöhästymisen syy.

 • Läsnäolovapautukset haetaan henkilökohtaisesti viimeistään kolme työpäivää etukäteen. Kaikki läsnäolovapautukset on anottava etukäteen ryhmänohjaajalta (yksi tunti–kolme työpäivää), apulaisrehtorilta (4–15 työpäivää) tai rehtorilta kirjallisesti  (yli 15 työpäivää). Hakemus lähetetään Wilman kautta (Hakemukset–Luo hakemus–Läsnäolovapautus).

  Tarkennuksia läsnäolovapautuksiin

  • Pelkät puhelinsoitot esimerkiksi terveydenhoitajalle eivät riitä poissaolo- tai läsnäolovapautusanomuksiksi tai selvityksiksi.
  • Läsnäolovapautusten myöntämiseen vaikuttaa hakijan opiskeluasioista huolehtiminen.

  Anomuksesta läsnäolovapautus voidaan myöntää

  • Oman perheen kanssa tehtävään matkaan (liitteenä selvitys opiskelusta läsnäolovapautuksen aikana sekä huoltajan selvitys perheen osuudesta). Korkeintaan viiden työpäivän mittainen vapautus läsnäolosta voidaan myöntää kerran lukuvuodessa, mutta läsnäolovapautusta ei lähtökohtaisesti myönnetä koeviikolle. Poikkeuksista päättää rehtori.
  • perhetapahtumiin (hautajaiset, häät, ylioppilasjuhlat, merkittävät syntymäpäivät),
  • kilpailumatkoihin (liitteet mukana anomuksessa),
  • valmennusleireihin (liitteet mukana anomuksessa),
  • opiskelupäivän aikana tapahtuvat harjoitukset käsitellään tapauskohtaisesti ja niissä pitää ottaa yhteyttä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa urheilulinjan koordinaattoriin ja
  • työhaastatteluun (liitteet mukana anomuksessa).

  Läsnäolovapautuksia ei myönnetä

  • Yksityisiin valmennus- ynnä muihin leireihin,  ei seuran eikä muun virallisen tahon järjestämiin leireihin ilman erityistä selvitystä,
  • liikunta-, musiikki-, kuvataide- ym. valmennusleireihin, ellei opiskelija osoita harrastustaan valinnaisissa  lukio-opinnoissaan, esimerkiksi liikuntapainotteisella linjalla opiskelu,
  • työssäkäyntiin,
  • harjoituksiin, joukkueiden risteilyihin tai muihin juhliin eikä harjoituksia, pelejä, matkoja ynnä muita edeltäviin tai seuraaviin ”lepopäiviin”,
  • autokoulun ajo-opetukseen tai teoriatunteihin (poikkeuksena liukasrataharjoittelu, kuljettajatutkinnon teoria- ja ajokoe),
  • aktiviteetteihin, jotka eivät liity opiskeluun,
  • muille kuin kilpailu- ja valmennusmatkoille, esimerkiksi kauden päätösmatkat,
  • kaveriporukoiden lomamatkoihin,
  • läsnäolovapautusta ei myönnetä päättö- eli koeviikoille (paitsi ensimmäistä kertaa ylioppilastutkintokokeeseen osallistuvalle, joka voi saada vapaaksi edellisen päivän valmistelutunnin).

Lukuvuosisuunnitelman yhteisissä tilaisuuksissa (esimerkiksi juhlissa tai niitä korvaavissa tilaisuuksissa) läsnäolovelvollisuus on kaikilla. Jos opiskelijalla on luvattomia poissaoloja ryhmänohjaustuokioista, juhlista ja muista lukuvuosisuunnitelmaan kuuluvista yhteisisistä tilaisuuksista, opiskelija ei saa opintojakson/kurssin OP07 suoritusta.

Kaikki jakson poissaolot on selvitettävä Wilmassa ryhmänohjaajalle tai apulaisrehtorille viikon kuluessa poissaolosta.

Opintojaksojen/kurssien suorittamistavat ja uusintakokeet

Uudessa lukiokoulutuksessa kursseista tulee opintojaksoja, jotka kootaan moduuleista.  Jatkossa oppiaineiden tavoitteet, keskeiset sisällöt ja arviointi kuvataan kurssien sijaan moduuleilla.  Yksi opintojakso voi sisältää moduuleja yhdestä tai useammasta oppiaineesta, ja näitä moduuleja voi olla yksi tai useampi. Lahden lyseossa opintojaksot koostuvat yhdestä oppiaineesta. Tämän lisäksi opintopisteet tulevat osaksi lukiokoulutusta. Vuodesta 2021 alkaen lukiossa suoritetaan 150 opintopistettä entisen 75 kurssin sijaan. Moduulien ja opintojaksojen laajuus ilmaistaan opintopisteissä.

 • Pääsääntöisesti lukion kurssit/opintojaksot suoritetaan valitsemalla ne opintotarjottimelta omaan lukujärjestykseen ja osallistumalla oppitunneille omassa lukiossa. Opiskelija voi myös suorittaa kursseja/opintojaksoja muissa kaupungin lukioissa. Maksullisia vaihtoehtoja ovat muun muassa Lahden yhteiskoulun aikuislukion opintojaksot ja Nettilukion (aineopiskelu) verkko-opintojaksot. Lisätietoja kurssien/opintojaksojen suorittamismahdollisuuksista saa opinto-ohjaajilta. Tukiopetuksen saamisen edellytyksenä on, että opiskelijalle on muodostunut oppiaineesta opintoeste, eikä hän ole laiminlyönyt opintojaan kurssin aikana. Tukiopetusta voi kysyä suoraan aineenopettajalta. Tukiopetusta ei anneta, jos opiskelija on jättänyt tehtävät tekemättä tai hänellä on muista kuin sairaudesta aiheutuneita poissaoloja. Tukiopetusta ei anneta lukioaikana tehtyjen lomamatkojen vuoksi.

 • Jos kyse ei ole opintotarjottimeen samaan periodiin merkityistä opintojaksoista (esimerkiksi KE01+KE02, FY01+FY02, ÄI03+ÄI07), vain kerran lukuvuoden aikana tarjolla olevista opintojaksoista (esimerkiksi  LI12 ja LI17) tai esim. pakollisesta ja syventävästä/soveltavasta kurssista, jotka on sijoitettu samaan jaksoon (esimerkiksi MAA03 ja MAA11 tai KE05 ja KE06) on opiskelijan ennen jakson alkua sovittava kyseessä olevan aineenopettajan kanssa lupaa opintojaksojen/kurssien käymiseen yhtä aikaa.  Tämä koskee erityisesti pakollisia ja valtakunnallisia valinnaisia opintojaksoja / syventäviä kursseja.

 • Muualla suoritettujen opintojen hyväksilukemisesta lukion oppimäärään päättää rehtori. Opinto-ohjelmaan voi sisällyttää Nettilukiossa, aikuislukiossa, kesälukiossa tai -yliopistossa, kansalaisopistossa tai muussa oppilaitoksessa suoritettavia opintoja. Kesä- ja aikuislukiossa suoritettavien opintojen osalta on syytä etukäteen tarkistaa vastaavuus ja lukion opintoihin hyväksyminen. Suorituksesta tarvitaan aina todistus.

  Urheiluvalmennuksesta tai muusta tavoitteellisesta harrastustoiminnasta (konservatorio, taide- ja muotoilukoulu Taika ynnä muu sellainen.) voi myös saada opintosuorituksia. Harrastustoiminnassa ja urheiluvalmennuksessa suoritettavista soveltavista kursseista /muista valinnaisista opintojaksoista on sovittava rehtorin kanssa etukäteen.

  Hyväksilukua voi hakea esimerkiksi isoskoulutuksen ja isosena toimimisen, työkokemuksen (erillinen ohje raportin kirjoittamiseen Wilman pysyvissä tiedotteissa), vapaaehtoistyön ja kielikurssit, jos opintojen tai toiminnan laajuus on riittävä.

  Todistukset hyväksilukemisen arviointia varten toimitetaan rehtori Tero Matkaniemelle. Rehtori antaa lisätietoja hyväksiluettavista opinnoista ja toiminnasta.

 • Lukioasetuksen 810/98 § 4 mukaisesti rehtori voi myöntää opiskelijalle luvan suorittaa osan opinnoista opetukseen osallistumatta. Lupa on anottava kirjallisesti rehtorilta ennen periodin alkua ja se on voimassa määräajan, enintään lukuvuoden loppuun saakka.

  Opiskelija tulostaa Opintojakson/kurssin suorittaminen itsenäisesti -lomakkeen Wilman Tulosteet-kohdasta ja hakee itsenäisen suorittamisen lausuntoa ensin aineenopettajalta. Rehtori tekee päätöksen lausunnon perusteella. Lukion opetussuunnitelman perusteiden mukaan itsenäisesti opiskellusta opintojaksosta/kurssista edellytetään hyväksytty arvosana.

  Luvan saaminen itsenäistä opintojakson/kurssin suorittamista varten on perusteltua opiskelujen nopeuttamisen, opintotarjottimen solmukohtien (esimerkiksi opintojaksojen/kurssien päällekkäisyyden) tai muun pätevän syyn takia. Itsenäisen suorittamisen peruslähtökohtana on vähintään arvosana 8 aikaisemmista opintojaksoista/kursseista. Aiemmin hyväksyttyä opintojaksoa/kurssia tai arvosanalla 4 suoritettua opintojaksoa/kurssia ei voi suorittaa itsenäisesti. Keskeytetyn opintojakson/kurssin (K) voi suorittaa itsenäisesti vain, jos suoritus on keskeytynyt todistetusti terveyssyystä. Englannin opintojaksoista/kursseista ei  pääsääntöisesti myönnetä itsenäisiä suorituksia. Eri aineiden Kohti ylioppilastutkintoa -opintojaksoja/kursseja ei saa suorittaa itsenäisesti.

  Opintojakson/kurssin itsenäiseen suoritukseen liittyvät tehtävät tulee palauttaa yhteisesti sovittuina päivinä. Kun tehtävät on palautettu sopimuksen mukaisesti, on opiskelijalla oikeus osallistua kokeeseen. Kokeeseen osallistutaan pääsääntöisesti kyseisen opintojakson/kurssin koepäivänä päättö- eli koeviikolla.

 • Uusintaoikeus koskee vain opintojaksoja/kursseja, joista opiskelija on saanut hylätyn arvosanan (4). Uusintakokeen voi tehdä vain yhden kerran. Uusintaoikeus ei koske vilpin tai kesken jättämisen takia hylättyä opintojaksoa/kurssia eikä kurssia, jonka kokeessa opiskelija on jättänyt tyhjän paperin. Hyväksytysti arvioidun opintojakson/kurssin voi uusia vain käymällä sen uudestaan.

  Uusintakokeeseen voi osallistua myös opiskelija, joka on ollut hyväksytystä syystä poissa varsinaisena koepäivänä. Uusintakoetilaisuudessa voi suorittaa myös opintojakson/kurssin puuttuvan kirjallisen osion, esimerkiksi aineen.

  Jos itsenäisen suorituksen päättää normaali opintojakso-/kurssikoe, se pitää suorittaa hyväksytysti. Uusintamahdollisuutta ei ole.

  Uusintakoe järjestetään periodeittain noin kaksi viikkoa edellisen periodin päättymisen jälkeen. Viidennen periodin uusintakoe on elokuussa. Opiskelijan on osallistuttava heti seuraavaan uusintakokeeseen. Elokuun uusintakokeessa voi suorittaa opettajan kanssa sovitusti myös aiempien periodien kokeita (niin sanottu rästikoe). Opintojakson/kurssin opettaja voi myöntää luvan poikkeukseen. Abiturienttien rästikokeet järjestetään huhtikuun uusintakoepäivänä.

  Uusintakokeeseen ilmoittaudutaan sähköisesti lomakkeella, joka avataan www.lahdenlyseo.fi-verkkosivulla etusivun uutisena ennen koeviikkoa. Jos lomake ei näy ensimmäisellä sivulla, valitse valikosta toinen sivu. Ilmoittautumislinkki on nähtävillä myös pysyvänä tiedotteena Wilmassa. Ilmoittaudu kokeeseen hyvissä ajoin, koska myöhästyneitä ilmoittautumisia ei huomioida. Uusintakokeessa voi kerralla suorittaa enintään kaksi koetta. Ensimmäinen koe pitää palauttaa ennen kuin saa toisen. Yhteen kokeeseen saa käyttää aikaa enintään kaksi tuntia.

  Uusintakoeoikeuden menettää, jos jättää saapumatta ilmoittautumaansa uusintakokeeseen. Poikkeuksena tästä on ennakkoon ilmoitettu peruutus ja luotettavasti osoitettu sairauspoissaolo.

Arviointi

Arvioinnin on oltava monipuolista ja kannustavaa ja sen on tuettava tavoitteellista oppimista. Opiskelijan persoona tai temperamentti ei vaikutta arviointiin.

 • Pakolliset ja valtakunnalliset valinnaiset opintojaksot/syventävät kurssit arvioidaan arvosanoin (4–10). Poikkeuksena ovat opinto-ohjauksen opintojaksot/kurssit, jotka arvioidaan S-merkinnällä. Muut valinnaiset opintojaksot/soveltavat kurssit arvioidaan kuten opetussuunnitelmassa mainitaan joko suoritusmerkinnällä tai numeroin. Opintojakson/kurssin arvosanaan vaikuttavat jatkuva näyttö, tuntityöskentely, kotitehtävien ja muiden kurssiin kuuluvien tehtävien tekeminen sekä koe. Opintojaksoon/kurssiin kuuluvat tehtävät on palautettava ennen kurssikoetta, muuten ei ole oikeutta osallistua kokeeseen.

  Opintojakson/kurssin voi arvioida ilman varsinaista koetta. Tällöin opintojaksoon/kurssiin sisältyy esimerkiksi suullinen koe, raportti, esitelmä, projektityö tai muu näyttö. Joillakin opintojaksoilla/kursseilla hyväksytty arvosana edellyttää esim. suullisia esityksiä ja  tutkielmia. Jos opiskelija jää kiinni vilpistä, esimerkiksi lunttaamisesta ja plagioinnista, hänen opintojaksonsa/kurssinsa hylätään ja arvioidaan arvosanalla K (ei uusintakoemahdollisuutta).

  Antaessaan X:n tai K:n opettaja merkitsee Wilman arvioinnin lisätietojakohtaan perustelut. Opiskelija näkee lisätiedot Wilman Opinnot-kohdassa Suoritukset-välilehdellä klikkaamalla aineen ja opintojakson/kurssin edessä olevaa plusmerkkiä. Jos opiskelija ei ole suorittanut X-merkintää annetussa määräajassa, opettaja arvioi kurssin K:lla.

 • Jaksoarvioinnissa merkintä X tarkoittaa, että opintojakson/kurssin suoritus on kesken.

  X-merkintä, joka johtuu puuttuvasta kokeesta, on suoritettava pois seuraavassa uusinnassa. Erityistilanteissa, kuten sairaustapauksessa, järjestelystä sovitaan opettajan kanssa. X-merkinnän saa, jos kaikkia poissaoloja ei ole selvitetty tai suoritus on jäänyt kesken yksittäisen tahattoman erehdyksen takia:

  • Opintojaksoon / kurssiin kuuluvat tehtävät on palautettava ennen koetta. Muuten opiskelijalla ei oikeutta osallistua kokeeseen.
  • Itsenäinen suoritus on palautettava sovittuun päivämäärään mennessä, muutoin suorituslupa mitätöityy. Päivämäärä merkitään lupakaavakkeeseen.
  • Opintojaksolla / kurssilla annettu lisätehtävä (luvaton poissaolo/yksittäinen erehdys) on suoritettava uusintakokeeseen mennessä.
  • Jos koe on tekemättä, se on tehtävä periodin uusintakoetilaisuudessa.
  • Hoitamaton X-merkintä johtaa K-merkintään. Jaksoarvioinnissa merkintä K tarkoittaa, että opintojakso/kurssi on keskeytynyt eli jätetty arvostelematta.
 • K merkitään, jos:

  • opiskelija ilmoittaa itse keskeyttävänsä opintojakson/kurssin. Periodin 1. viikolla opinto-ohjaajan kanssa sopimalla opintojakson/kurssin voi keskeyttää ilman, että seuraa K (esimerkiksi opintojakson/kurssin vaihtamisen yhteydessä). Opiskelijan pitää aina ilmoittaa keskeytyksestä välittömästi opintojakson/kurssin opettajalle ja opinto-ohjaajalle
  • kaikkia opintojakson/kurssin arviointiin (arvosanat 4–10, S) vaadittavia osasuorituksia ei ole tehty määräaikaan mennessä. Tyhjän paperin jättäminen kokeessa voi aiheuttaa K-merkinnän
  • poissaoloja opintojaksolta/kurssilta on kertynyt liikaa (yleensä yli 5). Pitkään sairastaneiden poissaolot sekä urheilijoiden valmennus- ja kilpailumatkojen aiheuttamat poissaolot rehtori/apulaisrehtori käsittelee erikseen
  • opintojaksolta/kurssilta kertyy 5 myöhästymistä periodin aikana
  • poissaolojen syy ei ole hyväksyttävä tai niitä ei ole selvitetty ajoissa.

  K-merkinnästä seuraa:

  • Lupaa itsenäiseen suoritukseen ei myönnetä muulloin kuin todistetussa sairaustapauksessa.
  • Lupaa suorittaa opintojakso/kurssi uusintakokeella ei myönnetä muulloin kuin todistetussa sairaustapauksessa.
  • Opiskelijan pitää käydä opinto-ohjaajan luona selvittämässä, milloin voi suorittaa opintojakson/kurssin uudelleen.
 • Etenemiseste tarkoittaa sitä, että opiskelijalla ei ole oikeutta osallistua oppiaineen seuraaville opintojaksoille/kursseille.

  Uuden opetussuunnitelman 2021 oppimäärän mukaisissa aineissa hylättyjen opintojaksojen opintopistemäärä saa olla opiskelijan opiskelemissa pakollisissa ja valtakunnallisissa valinnaisissa opinnoissa enintään seuraava:

  2–5 opintopistettä opiskeltu: 0 opintopistettä hylättyjä

  6–11 opintopistettä opiskeltu: 2 opintopistettä hylättyjä

  12–17 opintopistettä opiskeltu: 4 opintopistettä hylättyjä

  18 opintopistettä tai enemmän opiskeltu: 6 opintopistettä hylättyjä

  Etenemiseste syntyy aineeseen, jossa hylättyjen opintopistemäärä ylittää yllä mainitut hylättyjen enimmäismäärät. Lukiokohtaiset muut valinnaiset opintojaksot eivät vaikuta etenemisesteeseen. Jälkikäteen ei voi poistaa opiskelijan opiskelemia pakollisia opintoja eikä hyväksytysti suoritettuja valtakunnallisia valinnaisia opintoja.

  Opetussuunnitelman 2016 oppimäärän mukaisissa aineissa etenemiseste syntyy, jos oppiaineen pakollisista ja opiskelijan jo suorittamista valtakunnallisista syventävistä kursseista hylättyjä arvosanoja (4) on enemmän kuin 1/3. Lukiokohtaiset soveltavat kurssit eivät vaikuta etenemisesteeseen. Hylättyjä arvosanoja (4) saa siis olla oppiaineen pakollisista ja syventävistä kursseista seuraava määrä: tuntijaossa 3–5 kurssia: 1 hylätty tuntijaossa 6–8 kurs­sia: 2 hy­lät­tyä tuntijaon 9:stä tai useammasta kurssista: 3 hy­lät­tyä.

  • Jos opis­ke­li­jal­la on ete­ne­mis­este ja hän jat­kaa oppi­ai­neen seu­raa­val­le opintojaksolle/kurs­sil­le, hän ei voi saa­da sii­tä arviointi­mer­kin­tää jak­so­to­dis­tuk­seensa. Jos opiskelija saa poistettua etenemisesteen opintojakson/kurssin aikana (esimerkiksi osallistumalla uusintakokeeseen), hän voi saada arvioinnin.
  • OPS2016: Jos pakollisia kursseja on esimerkiksi 6 (lyhyt matematiikka, pitkä vieras kieli, äidinkieli), nelosia saa olla kaksi missä tahansa kohdassa, koska opiskelijalla on tällöin vielä mahdollista saada hyväksytty päättöarvosana (5, 5, 5, 5, 4, 4). Etenemiseste tulee siis vasta kolmannesta nelosesta, koska tällöin opiskelijalla ei ole enää mahdollista saada hyväksyttyä päättöarvosanaa.
  • OPS2016: Esimerkiksi ruotsissa etenemiseste tulee toisesta nelosesta, koska tällöin hyväksytty päättöarvosana ei ole enää mahdollinen. Pelastukseksi voi koitua jo käyty syventävä kurssi. Tällöin nelosia saakin olla kaksi, koska pakollisia kursseja ja jo käytyjä syventäviä on yhteensä kuusi. Niistä kolmasosa saa olla nelosia eli kaksi.
  • Aineissa, joissa on vähän pakollisia kursseja, etenemiseste syntyy kuitenkin vasta kuuden opintopisteen/kolmen kurssin jälkeen ihan yhtä lailla. Ongelmaksi se tuleekin useimmiten esim. psykologiassa, terveystiedossa, kemiassa, fysiikassa ja maantieteessä, jos ainoa käyty opintojakso/kurssi on nelonen, päättötodistusta ei voi saada.
  • Kuuden opintopisteen opintosuoritus tai kolme ensimmäistä kurssia saa aina käydä, ennen kuin eteneminen estetään.

   

 • Opiskelijan oppiaineen arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien  pakollisten ja opetussuunnitelman perusteissa määriteltyjen valtakunnallisten valinnaisten opintojaksojen/syventävien kurssien arvosanojen aritmeettisena keskiarvona. Mainituista opinnoista opiskelijalla saa olla hylättyjä arvosanoja enintään seuraavasti:

  Opiskelusuunnitelman mukaisesti opiskeltuja pakollisia ja opetussuunnitelman (OPS2016) perusteissa määriteltyjä valtakunnallisia syventäviä kursseja 1–2, 3–5, 6–8, 9 tai enemmän ja joista voi olla hylättyjä kurssiarvosanoja enintään vastaavasti 0, 1, 2, 3. Opettaja voi huomioida muut valinnaiset opintojaksot/soveltavat kurssit korottavina päättöarvosanaa laskettaessa. Opettaja voi harkintansa mukaan korottaa opiskelijan päättöarvosanaa.

  Vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaan saadakseen oppiaineen oppimäärän hyväksytysti suoritetuksi, opiskelijan on suoritettava pääosa oppiaineen opinnoista hyväksytysti. Hylättyjä arvosanoja saa olla pakollisissa ja valtakunnallisissa opinnoissa enintään seuraavasti:

  2–5 opintopistettä: 0 opintopistettä

  6–11 opintopistettä: 2 opintopistettä

  12–17 opintopistettä: 4 opintopistettä

  18 opintopistettä tai enemmän: 6 opintopistettä

  Oppiaineen oppimäärän arvosana määräytyy opiskelijan opiskelemien pakollisten ja valtakunnallisten valinnaisten opintojen opintopisteiden mukaan painotettuna aritmeettisena keskiarvona.

  Pakollisten oppiaineiden ja valinnaisten vieraiden kielten oppimääristä annetaan lukiokoulutusta koskevan valtioneuvoston asetuksen (810/2018) mukainen numeroarvosana. Opinto-ohjauksesta annetaan suoritusmerkintä.

  Opiskelija on oikeutettu erillisestä pyynnöstä saamaan suoritusmerkinnän liikunnasta ja sellaisista oppiaineista, joissa hänen suorittamansa oppimäärä käsittää vain yhden 2 opintopisteen opintojakson/yhden kurssin sekä valinnaisista vieraista kielistä, mikäli opiskelijan suorittama oppimäärä niissä käsittää vain 4 opintopistettä/kaksi kurssia.

  Opiskelija on suorittanut lukion oppimäärän silloin, kun hän on suorittanut oppiaineiden oppimäärät edellä esitetyllä tavalla hyväksytysti ja lukion minimiopintopistemäärä 150 tai vähimmäiskurssimäärä 75 täyttyy.

  Opiskelija voi yrittää korottaa päättöarvosanaansa lukio-opintojen lopussa järjestettävissä koko oppimäärää käsittelevissä tenteissä. Niihin ilmoittaudutaan erikseen.

 • Opiskelijat osallistuvat oman ohjausryhmänsä ryhmänohjaustuokioihin eli ROTeihin torstaisin kello 9.30 kotiluokissa. ROTit pidetään ensimmäisen vuoden opiskelijoille viikoittain päättö- eli koeviikkoja lukuun ottamatta ja vanhemmille opiskelijoille aina periodin ensimmäisenä ja viimeisenä torstaina. Ryhmänohjaukseen sisältyy myös lukion yhteiset tilaisuudet ja juhlat. Ryhmänohjauksesta voi saada 2 opintopisteen opintojakson (OP07o) tai yhden kurssin (w_OP07) S-merkinnällä.

  3 vuoden aikana sallitaan

  • 15 luvallista poissaoloa (sairaus/anottu) eli suunnilleen samassa suhteessa kuin muillakin opintojaksoilla/kursseilla. 
  • 3 erehdystä (unohdus, pommiin nukkuminen)  
  • 0 tahallista poissaoloa  

  Jos jokin näistä rajoista menee rikki, ryhmänohjauksesta ei saa suoritusta.