Hyppää sisältöön

Opiskelijatoiminta

Opiskelijakunta

Kaikki Lahden lyseon opiskelijat kuuluvat lukion opiskelijakuntaan. Opiskelijakuntaa edustaa opiskelijakunnan hallitus, joka valitaan lukuvuosittain ehdolle asettuvista ehdokkaista.

Opiskelijakunnan hallitus nimeää edustajat, jotka voidaan kutsua opettajainkokouksiin ja tiimikokouksiin vieraileviksi jäseniksi. Opiskelijakunta järjestää muun muassa lukion tapahtumia.

Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii Elina Hölttä.

 • Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan toimihenkilöiksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, viestintävastaava sekä kokouksittain kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja varapöytäkirjantarkastaja. Puheenjohtajavaaliin osallistuvat kaikki lukion opiskelijat. Muiden tehtävien osalta hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.

  Osallistuminen opiskelijakunnan hallituksen työskentelyyn voidaan katsoa lukion suoritukseksi (OP5 ja OP6).

  Opiskelijakunnan hallituksen kauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ohjaava opettaja. Tämän jälkeen seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan aina kokouksen lopussa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle tarvittaessa puheenjohtajan tai ohjaavan opettajan aloitteesta.

  Opiskelijakunnan hallituksen jäsenten kokoonpano julkaistaan Wilman pysyvissä tiedotteissa.

 • Kunkin ohjausryhmän opiskelijat valitsevat keskuudestaan ryhmälle puheenjohtajan ja sihteerin. He edustavat ohjausryhmää esimerkiksi rehtorin pitämissä jaksopalavereissa. Puheenjohtaja ja sihteeri voivat muun muassa tuoda oman ohjausryhmänsä palautetta ja kehittämisehdotuksia rehtorille.

Tutortoiminta

Lahden lyseossa on koulutettuja tutoropiskelijoita, jotka ohjaavat ja opastavat varsinkin aloittavia lukiolaisia opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelu- ja markkinointitutoreiden ohjaajina toimivat Katja Paldanius ja Anna-Kaisa Anjala. Anna-Kaisa ohjaa myös liikuntatutoreita. Digitutoreiden ohjaajana toimii  Esa Palkio.

 • Opiskelija- ja markkinointitutorit ohjaavat ja opastavat erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita opiskeluun liittyvissä asioissa. He opastavat Lahden lyseoon tutustuvia 9.-luokkalaisia ja käyvät kertomassa lukion toiminnasta yläkouluissa sekä osallistuvat myös lukiossa järjestettäviin vanhempainiltoihin. Uusia tutoreita haetaan mukaan toimintaan vuosittain. Tutortoiminnasta saa kaksi opintopistettä / lukuvuosi.

  Lukuvuoden tutorit nimikkoryhmittäin julkaistaan Wilman pysyvissä tiedotteissa.

 • Digitutorit ovat Lahden lyseon opiskelijoita, jotka auttavat muita opiskelijoita sekä opettajia heidän tietoteknisissä ongelmissaan. Opiskelijat ovat saaneet digitutoreilta apua oppimisympäristöjen, digitaalisten palveluiden ja oman koneen käytössä. Digitutoreita koulutetaan jaksoittain ja hyvästä toiminnasta digitutorit saavat opintojaksomerkinnän (2 opintopistettä).

  Digitutoreiden nimet julkaistaan Wilman pysyvissä tiedotteissa.

 • Lyseon on koulutetut liikuntatutorit suunnittelevat ja organisoivat toimenpiteitä opiskelupäivien aktiivistamiseksi. Apuna heillä ovat Liikkuva lukio -hankkeen vastuuopettajat. Lue lisää Liikkuvasta lukiosta Hyvinvointi-sivulla. Uusia liikuntatutoreita haetaan mukaan toimintaan vuosittain. Tutortoiminnasta saa kaksi opintopistettä / lukuvuosi.  

  Liikuntatutoreiden nimet julkaistaan Wilman pysyvissä tiedotteissa.

Ohjeita abiturienteille

Penkkaritoimikunta valitaan syyslukukauden loppuun mennessä. Nimetty penkkaritoimikunta keskustelee päivän järjestelyistä rehtorin kanssa.

 • Lukion perinteiden ja lyseon hengen mukaisesti vietetään penkinpainajaisia eli ”penkkareita”, jolloin abiturientit juhlistavat viimeistä opiskelupäiväänsä.

  Päivän ohjelma on seuraava, erikseen 1. – 2. vuosikursseille ja abiturienteille:

  Ykköset ja kakkoset

  • kello 8.15–9.15 ensimmäinen oppitunti ykkösillä ja kakkosilla (liikuntatunnit kello 8–9.15).
  • kello 9.15 siirtyminen liikuntasaliin omatoimisesti
  • abishow kello 9.30–10.45
  • ykköset siivoavat ryhmänohjaajineen etukäteen sovitun suunnitelman mukaan
  • ykkösten ja kakkosten ruokailu kello 11.30–12.30
  • ykköset ja kakkoset katsomaan abien lähtöä kello 12 lyseon pihalle
  • ei muita oppitunteja, kotiinlähtö

  Ketään ei pyydetä abishow’ssa esiintymään ilman omaa suostumusta eikä ketään kiusata.

  Abit

  • Abishow’n valmistelijat ja abien koristeluryhmä sisään B-siivestä kello 8.00 (vain koristeluryhmä sisällä lyseossa ennen kello yhdeksää).
  • Muut abit lukioon B-rakennuksen pääovista kello 9–9.15. Ulkona ei rampata, kun kerran on sisälle tultu. Abit eivät mene oppitunneille ilman opettajalta etukäteen pyydettyä lupaa ja pysyvät B-siivessä.
  • Abishow pidetään kello 9.30–10.45. Karkkien heittäminen sisätiloissa on kielletty.
  • Abien ruokailu järjestetään kello 9.45–11.30.
  • Kuorma-autojen valmistelu kello 11.30 alkaen, ajelu kello 12 (muistakaa varautua lämpimin vaattein). Enintään 36 abia / kuorma-auto. Autot numeroidaan ja niistä varataan paikka etukäteen. Listat asetetaan lukusalin ikkunaan.
  • Reipas poistuminen lukiosta ajelun jälkeen.
 • Ennen penkkaripäivää penkkaritoimikunta esittelee rehtorille abi-videon ja suunnitelman koko abi-showsta. Jotta päivä saadaan onnistumaan, kaikkien panosta tarvitaan valmistelu- ja toteutustöissä. Vastuuporukka, eli penkkaritoimikunta, on tehnyt joka tapauksessa hienoa työtä. Jokaisen abi-päivään osallistujan oletetaan auttavan pyydettäessä – parhaassa tapauksessa pyytämättäkin. Minkäänlaisia ylilyöntejä ei sallita. Tilaisuudessa on toimittava positiivisessa hengessä ja toisia kunnioittavasti siten, että päivästä jää hauskat muistot kaikille – myös nuoremmille opiskelijoille. Pidetään paikat siistinä!

  Kiellettyä on

  • lattiaan ja seiniin kiinnitetty pakkausteippi, ilmastointiteippi
  • suihkupullot, vaahdot, geelit, huulipunat ja hammastahnat – kaikki tiloja ja vaatteita sotkevat aineet
  • sotkeminen ja rikkominen, esimerkiksi paperisilpun ja karkkien heittely sisällä
  • alkoholin nauttiminen
  • salin lattian käsittelyssä on oltava varovainen: naarmuttamista on vältettävä, ei vettä eikä muita nesteitä saliin.

  Sallittua on

  • hyvä ohjelma
  • paino mieluummin ohjelmassa kuin mahdollisissa rakennelmissa
  • huumori
  • ilonpito.
 • Muista jättää puhelin, rahat ja kortit lukittuun tilaan, jos et voi pitää niitä penkkaripäivänä mukanasi.

  Ajelu kuorma-autoilla

  Abiturientit huolehtivat kuorma-autojen ja ulkona heitettävien karkkien tilauksen ja kustannukset itse. Karkkeja voi heittää kuorma-auton lavalta tilanteissa, joissa makeiset päätyvät kauas ajoradasta, eikä kerääjien turvallisuus vaarannu. Kuorma-auton välittömään läheisyyteen pyrkivät on häädettävä etäälle. Liikkuvasta mutta myös paikallaan olevasta autosta sinkoava karkki voi osua silmään tai rikkoa auton tuulilasiin. Mukana on oltava roimasti harkintakykyä.

  Penkkariasut

  Penkkariasun pitää olla sellainen, että opiskelija on tunnistettavissa. Kasvojen edessä voi olla naamari, mutta kasvot pitää näyttää viipymättä, kun henkilökunta sitä pyytää. Tällä tavalla parannamme turvallisuutta ja helpotamme valvontaa. Asuun ei saa liittyä aseisiin viittaavaa. Muun muassa vesipyssyt, jouset ynnä muut sellaiset laitteet eivät kuulu juhlaan. Kuorma-autoajelua varten on syytä pukeutua erittäin lämpimästi.

 • poliisi.fi/hame
  Esikuntakatu 4, 15700 Lahti
  kirjaamo.hame@poliisi.fi
  Puh. 0295 430 311, Faksi 0295 411 920

  Turvallisuus penkkariajoissa

  Penkkariajojen reitit suuntautuvat taajamien keskustoihin ja ovat suhteellisen lyhyitä, mutta aiheuttavat silti liikenteellistä haittaa. Paikallinen reitti ja ajankohta kannattaa ruuhkien välttämiseksi selvittää etukäteen. Tärkeintä niin tässä kuin liikenteessä yleensä on toimia joustavasti ja turvallisuushakuisesti, siis liikennesääntöjä noudattaen.

  Penkkareissa abeista tulee kuormaa

  Henkilökuormausta säätelevät pykälät löytyvät tieliikennelaista (87 §) ja asetuksesta ajoneuvon käytöstä tiellä (6 luku). Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 43 ja 44§:n mukaan kuorma-auto ja puoliperävaunua, joiden kuormalavalla ei ole istuimia tai penkkejä, saa käyttää tilapäisesti mm. penkinpainajaisajoihin (ei varsinaista perävaunua eikä traktoria). Myös tieliikennelain 3 §:n sanamuodon, tienkäyttäjän on noudatettava muutenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi, tulisi ohjata jokaisen toimintaa. Tämän takia muun muassa kuormatilan laitojen pitää olla niin korkeat, ettei putoamisen vaaraa ole normaalitilanteessa.

  Henkilöt on sijoitettava ajoneuvoon siten, etteivät ne estä kuljettajaa näkemästä tai haittaa ajoneuvon käsittelyä. Henkilökuljetus tavara/kuormatilassa on mahdollista vain asetuksen mukaisissa tilanteissa, joista penkin-painajaisajot ja vastaavat tilaisuudet ovat yksi esimerkki. Penkkareissa kuljetukseen on pääasiassa käytetty kuorma-autoja, joiden kuljettajalta edellytetään vähintään kahden vuoden ajokokemusta kuorma-autolla toisen palveluksessa tai luvanvaraisen liikenteen harjoittajana.

  Vaikka varsinaista lupaa poliisilta ei tarvitse hakea, eikä ajoneuvoja tarvitse etukäteen käyttää tarkastuksessa, tarkoituksena ei ole tinkiä turvallisuusvaatimuksista. Sen vuoksi suositellaan, että

  • ajoneuvon kuormalava varustetaan joka puolelta vähintään metrin korkuisilla, tukevilla laidoilla
  • suurin sallittu ajonopeus kuljetuksen aikana on 30 km/h
  • kuljetus yleisesti ottaen suoritetaan erityistä varovaisuutta noudattaen
  • kutakin henkilöä varten varataan vähintään 0,25 neliömetriä
  • mahdolliset suojapeitteen kaaret poistetaan
  • ajoneuvossa mahdollisesti oleva puominosturi suojataan
  • kuljetettavat eivät heittele kuljetuksen aikana makeisia/roskia ajoradalle.

  Penkkareiden joskus hulvaton meno on myös aiheuttanut ylilyöntejä ja säännösten rikkomista. Kananmunilla tai vastaavilla esineillä heittely, muita loukkaava huutelu tai muu sopimaton käytös ovat kiellettyjä jo tapakoodin perusteella, jota lainsäädäntö tukee. Poliisi voi keskeyttää mauttomuuksiin yltävän abi-kuorman matkanteon. Makeisten heittäminen muodostaa ajojen suurimman riskin. Paikalle saapuva yleisö ja etenkin sen pienimmät jäsenet ovat vaarassa jäädä kuorma-auton alle rynnätessään kadulle heitettyjen karkkien perään. Tämän vuoksi makeisten heittely lavalta pitää tapahtua vain sellaisessa tilanteessa, jossa makeiset päätyvät riittävän kauas ajoradasta, eikä kerääjien turvallisuus vaarannu. Poliisi valvoo penkkaritapahtuman kuljetuksia ja tarvittaessa keskeyttää vaarallisen tai säädösten vastaisen tapahtuman.

   

 • Ylioppilaslakki on osa suomalaista kansanperinnettä ja esimerkki suomalaisesta muotoilusta. Lahden lyseossa käytetään ylioppilaslakkia, joka on valkoinen ja mustareunainen. Suomalaisessa ylioppilaslakissa on valkoinen samettipäällinen ja musta samettireunus. Siinä on kova lippa, joka on muovinen tai nahkainen. Lakissa on kullanvärinen lyyra, jonka koko voi vaihdella. Ruotsinkieliset ylioppilaat käyttävät 22 mm lyyria ja suomenkieliset 10, 12, 14 tai 16 mm lyyriä. Suomalaisessa ylioppilaslakissa ei ole ulkoisia kirjailuja eikä muita virityksiä. Ylioppilaslakin vuorin värit ovat tunnus ylioppilaan kuulumisesta omaan maakuntaansa. Nykyään tyypillisin vuori on yleisisänmaallisen sinivalkoinen.