Hyppää sisältöön

Opiskelijatoiminta

Opiskelijakunta

Kaikki Lahden lyseon opiskelijat kuuluvat lukion opiskelijakuntaan. Opiskelijakuntaa edustaa opiskelijakunnan hallitus, joka valitaan lukuvuosittain ehdolle asettuvista ehdokkaista.

Opiskelijakunnan hallitus nimeää edustajat, jotka voidaan kutsua opettajainkokouksiin ja tiimikokouksiin vieraileviksi jäseniksi. Opiskelijakunta järjestää mm. lukion tapahtumia.

Opiskelijakunnan ohjaavana opettajana toimii Elina Hölttä.

 • Opiskelijakunnan hallitukseen valitaan toimihenkilöiksi puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, viestintävastaava sekä kokouksittain kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja varapöytäkirjantarkastaja. Puheenjohtajavaaliin osallistuvat kaikki lukion opiskelijat. Muiden tehtävien osalta hallitus järjestäytyy ensimmäisessä kokouksessaan.

  Osallistuminen opiskelijakunnan hallituksen työskentelyyn voidaan katsoa lukion kurssisuoritukseksi (OP5 ja OP6).

  Opiskelijakunnan hallituksen kauden ensimmäisen kokouksen kutsuu koolle ohjaava opettaja. Tämän jälkeen seuraavan kokouksen ajankohta sovitaan aina kokouksen lopussa. Ylimääräisiä kokouksia voidaan kutsua koolle tarvittaessa puheenjohtajan tai ohjaavan opettajan aloitteesta.

  Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet lukuvuonna 2021–2022

  Emma Joutjärvi 2E, puheenjohtaja

  Juho Pohjantuli 2B

  Erika Sormunen 2I

  Richard Chatlikov 2E

  Peppi Mänty 2G

  Kaisla Heinonen 2D

  Nea Kaukiainen 1B

  Tatjana Jusma 2E

  Arttu Uotila 1C

  Oona Alestalo 1B

  Opiskelijakunnan hallituksen jäsenet kaudella 2022-2023

  Alestalo Oona 2B
  Alho Niko 2B
  Huimala Emmi 1G
  Kaukiainen Nea 2B
  Koli Jerry 1D
  Lehtonen Valtteri 1E
  Mäkitalo Mikael 1C
  Niskanen Laura 1G
  Uotila Arttu 2C

 • Kunkin ohjausryhmän opiskelijat valitsevat keskuudestaan ryhmälle puheenjohtajan ja sihteerin. He edustavat ohjausryhmää esim. rehtorin pitämissä jaksopalavereissa. Puheenjohtaja ja sihteeri voivat mm. tuoda oman ohjausryhmänsä palautetta ja kehittämisehdotuksia rehtorille.

Tutortoiminta

Lahden lyseossa on koulutettuja tutoropiskelijoita, jotka ohjaavat ja opastavat varsinkin aloittavia lukiolaisia opiskeluun liittyvissä asioissa. Opiskelu- ja markkinointitutoreiden ohjaajina toimivat Katja Paldanius ja Anna-Kaisa Anjala. Anna-Kaisa ohjaa myös liikuntatutoreita. Digitutoreiden ohjaajana toimii  Esa Palkio.

 • Opiskelija- ja markkinointitutorit ohjaavat ja opastavat erityisesti ensimmäisen vuoden opiskelijoita opiskeluun liittyvissä asioissa. He opastavat Lahden lyseoon tutustuvia 9-luokkalaisia ja käyvät kertomassa lukion toiminnasta yläkouluissa sekä osallistuvat myös lukiossa järjestettäviin vanhempainiltoihin. Uusia tutoreita haetaan mukaan toimintaan vuosittain. Tutortoiminnasta saa kaksi opintopistettä / lukuvuosi.  

  Lukuvuoden 2021–2022 tutorit nimikkoryhmittäin

  1A Eppa Juselius, Aino Panula

  1B Daniel Gorbatchev, Aino Heinonen, Senni Hyrkäs

  1C Oona Alestalo, Niko Alho, Arttu Uotila

  1D Emmi Toivonen, Minja Tuomivaara

  1E Valeria Galushkina, Tuuli Rinne

  1F Lisa Hartikka, Onni Mäkinen

  1G Aada Launne, Peppi Parviainen

  1H Ella Aaltonen, Sinna Pekkala

  1I Jade Joenranta, Kaisla Tanhua

  1J Aino Hyvönen, Heidi Kakkonen

  1K Anna Kouvonen, Iida Taskinen

 • Digitutorit ovat Lahden lyseon opiskelijoita, jotka auttavat muita opiskelijoita sekä opettajia heidän tietoteknisissä ongelmissaan. Opiskelijat ovat saaneet digitutoreilta apua oppimisympäristöjen, digitaalisten palveluiden ja oman koneen käytössä. Digitutoreita koulutetaan jaksoittain ja hyvin suoritetusta toiminnasta digitutorit saavat opintojakson (2 op).

  Digitutorit lukuvuonna 2021–2022

  1.vuosikurssi

  Joel Lahtinen

  Eero Mäkinen

  Lauri Teppola

  2. vuosikurssi

  Niko Alho

  Daniel Gorbatchev

  Eero Terävä

  Arttu Uotila

  3. vuosikurssi

  Roope Autio

  Ville Lampiselkä

  Juho Pohjantuli

  Samppa Teerimäki

   

 • Lyseon on koulutetut liikuntatutorit suunnittelevat ja organisoivat toimenpiteitä opiskelupäivien aktiivistamiseksi. Apuna heillä ovat Liikkuva lukio -hankkeen vastuuopettajat. Lue lisää Liikkuvasta lukiosta Hyvinvointi-sivulla. Uusia liikuntatutoreita haetaan mukaan toimintaan vuosittain. Tutortoiminnasta saa kaksi opintopistettä / lukuvuosi.  

  Liikuntatutorit lukuvuonna 2021–2022

  Jenni Hämäläinen
  Sarah Ilola
  Emma Joutjärvi
  Viivi Paajanen
  Oona Pakarinen
  Eini Pussinen

Ohjeita abiturienteille

Penkkaritoimikunta valitaan syyslukukauden loppuun mennessä. Nimetty penkkaritoimikunta keskustelee päivän järjestelyistä rehtorin kanssa.

  • Koristeluryhmä voi tulla lukioon klo 8.00.
  • Muut abit paikalle klo 9.00-9.20.
  • Lukioon tullaan B-siiven pääovista.
  • Ulkona ei rampata, kun kerran on sisään tultu.
  • Abit eivät mene oppitunneille ilman opettajalta etukäteen pyydettyä lupaa ja pysyvät B-siivessä.
  • Karkkien heitto sisätiloissa on kielletty.
  • Tavarat voi jättää luokkiin OTB 5 ja OTB 6, joista ne haetaan ajelun jälkeen.
  • Abi-show klo 9.30-10.45.
  • Shown jälkeen abit ruokailuun ja kakkoset jäävät ryhmänohjaajien johdolla siivoamaan salia.
  • Kuorma-autot saapuvat klo 11.30, abit nousevat kyytiin.
  • Max. 36 abia/rekka (poliisin määräys), KUORMA-AUTOT NUMEROIDAAN 1-7 JA NIISTÄ VARATAAN PAIKKA ETUKÄTEEN, listat opiskelijakunnan hallituksen huoneen ikkunassa.
  • Kuorma-autot lähtevät ajelulle klo 12.00
 • Ennen penkkaripäivää penkkaritoimikunta esittelee rehtorille abi-videon ja suunnitelman koko abi-showsta. Jotta päivä saadaan onnistumaan, kaikkien panosta tarvitaan valmistelu- ja toteutustöissä. Vastuuporukka, eli penkkaritoimikunta, on tehnyt joka tapauksessa hienoa työtä. Jokaisen abi-päivään osallistujan oletetaan auttavan pyydettäessä – parhaassa tapauksessa pyytämättäkin. Kaikenlaisia ylilyöntejä tulee ehdottomasti välttää ja toimia positiivisessa hengessä ja toisia kunnioittaen niin, että päivästä jää hauskat muistot kaikille – myös nuoremmille opiskelijoille.

  Kiellettyä

  • lattiaan ja seiniin kiinnitetty pakkausteippi, ilmastointiteippi
  • suihkupullot, vaahdot, geelit, huulipunat ja hammastahnat – kaikki tiloja ja vaatteita sotkevat aineet
  • sotkeminen ja rikkominen, karkkien heittely sisällä
  • alkoholin nauttiminen
  • salin lattian käsittelyssä on oltava varovainen: naarmuttamista on vältettävä, ei vettä eikä muita nesteitä saliin

  Sallittua

  • hyvä ohjelma
  • paino mieluummin ohjelmassa kuin mahdollisissa rakennelmissa
  • huumori
  • ilonpito
 • Muista

  • Kännykät, rahat ja kortit lukittuun tilaan, jos et voi pitää niitä mukanasi.

  Ajelu

  • Abiturientit huolehtivat autojen ja ulkona heitettävien karkkien tilauksen ja kustannukset itse. Liikuvasta ajoneuvosta karkkeja ei saa heitellä.

  Penkkariasut

  • Penkkariasun pitää olla sellainen, että opiskelija on tunnistettavissa. Kasvojen edessä voi olla naamari, mutta kasvot pitää näyttää viipymättä, kun henkilökunta sitä pyytää. Tällä tavalla parannamme turvallisuutta ja helpotamme valvontaa. Asuun ei saa liittyä aseisiin viittaavaa. Muun muassa vesipyssyt, jouset ym. eivät kuulu juhlaan. Kuorma-autoajelua varten on syytä pukeutua erittäin lämpimästi.
 • poliisi.fi/hame
  Esikuntakatu 4, 15700 Lahti
  kirjaamo.hame@poliisi.fi
  Puh. 0295 430 311, Faksi 0295 411 920

  Turvallisuus penkkariajoissa

  Penkkariajojen reitit suuntautuvat taajamien keskustoihin ja ovat suhteellisen lyhyitä, mutta aiheuttavat silti liikenteellistä haittaa. Paikallinen reitti ja ajankohta kannattaa ruuhkien välttämiseksi selvittää etukäteen. Tärkeintä niin tässä kuin liikenteessä yleensä on toimia joustavasti ja turvallisuushakuisesti, siis liikennesääntöjä noudattaen.

  Penkkareissa abeista tulee kuormaa

  Henkilökuormausta säätelevät pykälät löytyvät tieliikennelaista (87 §) ja asetuksesta ajoneuvon käytöstä tiellä (6 luku). Ajoneuvojen käytöstä tiellä annetun asetuksen 43 ja 44§:n mukaan kuorma-auto ja puoliperävaunua, joiden kuormalavalla ei ole istuimia tai penkkejä, saa käyttää tilapäisesti mm. penkinpainajaisajoihin (ei varsi-naista perävaunua eikä traktoria). Myös tieliikennelain 3 §:n sanamuodon, tienkäyttäjän on noudatettava muu-tenkin olosuhteiden edellyttämää huolellisuutta ja varovaisuutta vaaran ja vahingon välttämiseksi, tulisi ohjata jokaisen toimintaa. Tämän takia mm. kuormatilan laidat tulee olla niin korkeat, että putoamisen vaaraa ei normaalitilanteessa ole.

  Henkilöt on sijoitettava ajoneuvoon siten, etteivät ne estä kuljettajaa näkemästä tai haittaa ajoneuvon käsittelyä. Henkilökuljetus tavara/kuormatilassa on mahdollista vain asetuksen mukaisissa tilanteissa, joista penkin-painajaisajot ja vastaavat tilaisuudet ovat yksi esimerkki. Penkkareissa kuljetukseen on pääasiassa käytetty kuorma-autoja, joiden kuljettajalta edellytetään vähintään kahden vuoden ajokokemusta kuorma-autolla toi-sen palveluksessa tai luvanvaraisen liikenteen harjoittajana.

  Vaikka varsinaista lupaa poliisilta ei tarvitse hakea, eikä ajoneuvoja tarvitse etukäteen käyttää tarkastuksessa, tarkoituksena ei ole tinkiä turvallisuusvaatimuksista. Sen vuoksi suositellaan, että

  • ajoneuvon kuormalava varustetaan joka puolelta vähintään metrin korkuisilla, tukevilla laidoilla
  • suurin sallittu ajonopeus kuljetuksen aikana on 30 km/h
  • kuljetus yleisesti ottaen suoritetaan erityistä varovaisuutta noudattaen
  • kutakin henkilöä varten varataan väh. 0,25 m.
  • mahdolliset suojapeitteen kaaret poistetaan
  • ajoneuvossa mahdollisesti oleva puominosturi suojataan
  • kuljetettavat eivät heittele kuljetuksen aikana makeisia/roskia ajoradalle
  • Penkkareiden joskus hulvaton meno on myös aiheuttanut ylilyöntejä ja säännösten rikkomista. Kananmunilla tai vastaavilla esineillä heittely, muita loukkaava huutelu tai muu sopimaton käytös ovat kiellettyjä jo tapakoodin perusteella, jota lainsäädäntö tukee. Poliisi voi keskeyttää mauttomuuksiin yltävän abikuorman matkanteon. Makeisten heittäminen muodostaa ajojen suurimman riskin. Paikalle saapuva yleisö ja etenkin sen pienimmät jäsenet ovat vaarassa jäädä kuorma-auton alle rynnätessään kadulle heitettyjen karkkien perään. Tämän vuoksi makeisten heittely lavalta tulee tapahtua vain sellaisessa tilanteessa että makeiset päätyy riittävän kauas ajoradasta eikä kerääjien turvallisuus vaarannu. Poliisi valvoo penkkaritapahtuman kuljetuksia ja tarvittaessa keskeyttää vaarallisen tai säädösten vastaisen tapahtuman.

   

 • Ylioppilaslakki on osa suomalaista kansanperinnettä. Ylioppilaslakki on esimerkki suomalaisesta muotoilusta.

  Lahden lyseossa käytetään ylioppilaslakkia, joka on valkoinen ja mustareunainen. Suomalaisessa ylioppilaslakissa on valkoinen samettipäällinen ja musta samettireunus. Siinä on kova lippa, joka on muovinen tai nahkainen. Lakissa on kullanvärinen lyyra, jonka koko voi vaihdella. Ruotsinkieliset ylioppilaat käyttävät 22 mm lyyria ja suomenkieliset 10, 12, 14 tai 16 mm lyyriä. Lakissa ei ole ulkoisia kirjailuja eikä muita virityksiä.

  Ylioppilaslakin vuorin värit ovat tunnus ylioppilaan kuulumisesta omaan maakuntaansa. Nykyään tyypillisin vuori on yleisisänmaallisen sinivalkoinen.