Hyppää sisältöön

Ohjelmointi ja AT

Laitteistot, järjestelmät ja alustat, 2 op (OHJ01)

Tavoitteet

 • Tutustut opiskelussa tarvittaviin ohjelmiin ja alustoihin
 • Tutustut ohjelmoinnissa käytettäviin laitteistoihin, järjestelmiin ja alustoihin
 • Tutustut perustasolla eri ohjelmointikieliin

Keskeiset sisällöt

 • Abitti- järjestelmä ja sen ohjelmat
 • käyttöjärjestelmät
 • eri ohjelmointikielet ja niiden historia
 • ohjelmointiympäristöjä
 • tietoliikenteen perusteet

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Python ohjelmointi, 2 op (OHJ02)

Tavoitteet

 • Ymmärrät ohjelmoinnin taustat ja historian
 • Saat vahvan pohjan muiden ohjelmointikielten opiskeluun Python-ohjelmoinnin lisäksi
 • Osaat kirjoittaa toimivia ohjelmia
 • Osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin
 • Osaat luoda aliohjelmista ja kirjastoista koostuvan ohjelmarakenteen

Keskeiset sisällöt

 • Python ohjelmointikielen perusrakenne
 • ongelmien ratkaisu Python ohjelmoinnilla
 • jakson lopussa laajempi ohjelmointiprojekti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Java- ohjelmoinnin perusteet, 2 op (OHJ03)

Tavoitteet

 • Tutustut Javan perusominaisuuksiin
 • Osaat kirjoittaa toimivia Java ohjelmia
 • Osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin

Keskeiset sisällöt

 • Java ohjelmointikielen perusteet
 • ongelmien ratkaisu Java- ohjelmoinnilla
 • jakson lopussa laajempi ohjelmointiprojekti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Java- ohjelmoinnin jatko, 2 op (OHJ04)

Tavoitteet

 • Osaat tehdä laajempia Java- sovelluksia
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivia Java- ohjelmia
 • Osaat dokumentoida tekemäsi ohjelmat
 • Osaat toteuttaa ohjelmointiprojektin osana ongelmanratkaisua

Keskeiset sisällöt

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Visual Basic, C# perusteet, 2 op (OHJ05)

Tavoitteet

 • Tutustut Visual Basic ja C# kielien perusteisiin
 • Osaat kirjoittaa toimivia ohjelmia
 • Osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin

Keskeiset sisällöt

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Visual Basic, C# jatko, 2 op (OHJ06)

Tavoitteet

 • Osaat tehdä laajempia ohjelmakokonaisuuksia
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivia ohjelmia
 • Osaat dokumentoida tekemäsi ohjelmat
 • Osaat toteuttaa ohjelmointiprojektin osana ongelmanratkaisua

Keskeiset sisällöt

 • Syvennytään tarkemmin ohjelmointikieliin ja niiden ominaisuuksiin
 • Sovelletaan eri ohjelmointikokonaisuuksia toisiinsa

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

C++ perusteet, 2 op (OHJ07)

Tavoitteet

 • Tutustut C++ kielen perusominaisuuksiin
 • Osaat kirjoittaa toimivia C++ ohjelmia
 • Osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin

Keskeiset sisällöt

 • C++ ohjelmointikielen perusteet
 • ongelmien ratkaisu C++ ohjelmoinnilla
 • jakson lopussa laajempi ohjelmointiprojekti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

C++ jatko, 2 op (OHJ08)

Tavoitteet

 • Osaat tehdä laajempia C++ sovelluksia
 • Osaat suunnitella ja toteuttaa toimivia C++ ohjelmia
 • Osaat dokumentoida tekemäsi ohjelmat
 • Osaat toteuttaa ohjelmointiprojektin osana ongelmanratkaisua

Keskeiset sisällöt

 • Syvennytään tarkemmin C++ kieleen ja sen ominaisuuksiin
 • Sovelletaan eri ohjelmointikokonaisuuksia toisiinsa

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

JavaScript ohjelmointi, 2 op (OHJ09)

Tavoitteet

 • Tutustut JavaScript kielen perusominaisuuksiin
 • Osaat kirjoittaa toimivia JavaScript ohjelmia
 • Osaat suorittaa ohjelman perustestauksen ja laadun arvioinnin

Keskeiset sisällöt

 • JavaScript ohjelmointikielen perusteet
 • ongelmien ratkaisu JavaScript- ohjelmoinnilla
 • jakson lopussa laajempi ohjelmointiprojekti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Linux käyttöjärjestelmän hallinta, 2 op (OHJ10)

Tavoitteet

 • Ymmärrät Linux- käyttöjärjestelmän toiminnan
 • Osaat asentaa Linux- käyttöjärjestelmän
 • Osaat asentaa ja määrittää ohjelmia Linux- järjestelmään
 • Ymmärrät Linux- jakeluversioiden erot

Keskeiset sisällöt

 • Linuxin syntyyn ja käyttöhistoria
 • Linuxin rakenne ja jakeluversiot
 • Linuxin ylläpito työpöytä ja palvelinkäytössä
 • järjestelmän etähallinta

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Arduinon perusteet, 2 op (OHJ11)

Tavoitteet

 • Opit arkipäiväisten elektroniikkalaitteiden toimintaperiaatteita ja niiden ohjelmoinnin alkeita
 • Tutustut eri Arduino- piireihin
 • Tutustut Arduinon ohjelmointiin
 • Osaat tehdä toimivia Arduino- ratkaisuja

Keskeiset sisällöt

 • Arduino- piirin historia ja rakenne
 • Käytännönläheistä ohjelmointia Arduino- alustalla
 • Mahdollisuus toteuttaa lopussa pieni projektityö

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Arduinon jatko / projektityö, 2 op (OHJ12)

Tavoitteet

 • Tutustutaan syvemmin piiri- tietokoneiden ohjelmointiin valitun projektin avulla
 • Osaat toteuttaa laajemman projektityön joko itsenäisesti tai ryhmässä

Keskeiset sisällöt

 • Kurssilla toteutetaan laajempi projekti piiri-tietokoneella
 • Mahdollisia alustoja ovat muun muassa Arduino, Raspberry Pi, Orange Pi,..

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Robotiikka, 2 op (OHJ13)

Tavoitteet

 • Tutustut robotiikan mahdollisuuksiin ja haasteisiin
 • Tutustut robotiikan tuomiin työelämätaitoihin

Keskeiset sisällöt

 • Robotiikan historia ja kehitys
 • Robotiikan vaikutukset
 • Robotin ohjelmointi

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Digitutor, 4 op (OHJ14)

Tavoitteet

 • Perehdyt tarkemmin lukion sähköisen toimintaympäristön periaatteisiin
 • Jaat omaa osaamistaan muille opiskelijoille
 • Kehität asiakaspalvelutaitojasi

Keskeiset sisällöt

 • lukion sähköinen toimintaympäristö
 • lukion käytössä olevat informaatiotekniikan järjestelmät
 • toimiminen tieto- ja viestintätekniikan tukena opiskelijoille ja opettajille

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Lukiodiplomi, 2 op (OHJ15)

Tavoitteet

 • Suoritat itsenäisesti laajan projektityön
 • Osoitat erityistä osaamistasi ja harrastuneisuuttasi pitkäkestoisen näytön avulla

Keskeiset sisällöt

 • Projektityön toteutus opettajan tai opiskelijan valitsemasta aiheesta
 • Työn dokumentointi ja julkaisu verkossa
 • Arvioidaan asetettujen tavoitteiden saavuttamista, työskentelyä, lopputulosta ja kokonaisuutta

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Tietotekniikan perusteet, 2 op (AT01)

Tavoitteet

 • Kykenet hyödyntämään opittuja taitoja lukio-opinnoissa
 • Tutustut käytössäsi olevaan tietotekniikan laitteistoon ja ohjelmistoihin
 • Osaat muokata tuottamiasi tekstejä yhtenäiseksi ja luettavaksi kokonaisuudeksi
 • Tutustut ohjelmien ja ohjelmistojen perustoimintoihin
 • Ymmärrät tietoturvan merkityksen
 • Ymmärrät tekijänoikeusnäkökohdat ja osaat toimia niiden mukaisesti

Keskeiset sisällöt

 • laitteiston ja käyttöjärjestelmän perushallinta
 • opiskelussa käytettävät ohjelmat
 • perehtyminen sähköisen ylioppilastutkinnon koejärjestelmään ja ohjelmistoihin
 • opiskelussa tarvittavaa tekstinkäsittelyä, taulukkolaskentaa ja esitysgrafiikkaa

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Kuvantuoton ja kuvankäsittelyn perusteet, 2 op (AT02)

Tavoitteet

 • Osaat tuottaa kuvia kuvankäsittelyohjelmalla
 • Hallitset kuvankäsittelyn keskeiset tekniikat
 • Osaat muokata ja jakaa digitaalisia kuvia tarkoituksenmukaisesti muiden sovellusten ja medioiden käyttöön
 • Hallitset kuvankäsittelyn suunnittelun ja tuottamisen peruskäsitteet

Keskeiset sisällöt

 • tutustutaan eri kuvankäsittelyohjelmiin ja kuvankäsittelyn termeihin
 • kuvien tuottaminen kuvankäsittelyohjelman työkaluilla
 • digikuvauksen perustaidot
 • kuvaformaatit ja niiden erot
 • kuvien ominaisuuksien muokkaus ja manipulointi
 • mahdollisesti videoiden kuvaus ja käsittely
 • mahdollisesti 3D -mallinnus

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Verkkosivujen ja -julkaisujen perusteet, 2 op (AT03)

Tavoitteet

 • Osaat luoda verkkojulkaisujen perusrakenteita vaatimia sivuja omaan ja muiden käyttöön
 • Hallitset itsenäisen työskentelyn verkkomedian, esimerkiksi verkkosivujen toteutuksessa ja julkaisemisessa
 • Kykenet toteuttamaan verkkojulkaisussa käytettävien mediasisältöjen ja -resurssien muodostamia kokonaisuuksia

Keskeiset sisällöt

 • HTML-kielen perusteet ja web-julkaisun kehitys
 • Visuaalisen materiaalin tuotto ja julkaisu web- sivuilla
 • Web- sivuston tuotto sisällönhallinta- ja julkaisujärjestelmillä
 • Ymmärrät tekijänoikeusnäkökohdat ja osaat toimia niiden mukaisesti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Ohjelmoinnin perusteet, 2 op (AT04)

Tavoitteet

 • Tutustut ohjelmoinnin perusteisiin ja ohjelmien rakenteeseen
 • Tutustut valitun kielen ohjelmointiympäristöön ja syntaksiin
 • Osaat laatia pieniä toimivia ohjelmia
 • Opit tuottamaan eheitä ohjelmakokonaisuuksia

Keskeiset sisällöt

 • ohjelmoinnin perusteet ja historia
 • muuttujat ja vakiot
 • operaattorit
 • lauserakenteet ja kirjastot
 • algoritmit

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)