Hyppää sisältöön

Matematiikka

Kohti ylioppilaskirjoituksia, 2 op (MAA13)

Tavoitteet

 • matematiikan eri alueiden tietämyksen ja osaamisen syventäminen
 • ylioppilaskirjoituksiin valmistautuminen
 • jatko-opintokelpoisuuden vahvistaminen matemaattisille aloille

Keskeiset sisällöt

 • yhtälönratkaisu
 • derivaatta
 • integraalilaskenta
 • geometria

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Laskuharjoitukset 1, 2 op (MAA15)

Tavoitteet

 • vahvistaa moduulien MAY1 ja MAA2 keskeisten sisältöjen hallintaa

Keskeiset sisällöt

 • moduulien MAY1 ja MAA2 keskeisiin sisältöihin liittyvien laskutehtävien ratkaiseminen

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Laskuharjoitukset 2, 2 op (MAA16)

Tavoitteet

 • vahvistaa moduulien MAA5 ja MAA6 keskeisten sisältöjen hallintaa

Keskeiset sisällöt

 • moduulien MAA5 ja MAA6 keskeisiin sisältöihin liittyvien laskutehtävien ratkaiseminen
 • muita mahdollisia sisältöjä: moduulin MAA7 keskeisiin sisältöihin liittyvien laskutehtävien ratkaiseminen

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Lineaarialgebra, 2 op (MAA17)

Tavoitteet

 • matriisilaskennan peruslaskutoimitukset
 • yhtälöryhmien ratkaiseminen matriisilaskennan menetelmin
 • lineaarialgebran sovelluksiin tutustuminen

Keskeiset sisällöt

 • matriisien peruslaskutoimitukset
 • käänteismatriisi
 • Gaussin eliminointimenetelmä, Gaussin-Jordanin eliminointimenetelmä
 • muita mahdollisia sisältöjä: tason lineaarikuvaukset, ominaisarvot, determinantti

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Kompleksiluvut ja differentiaaliyhtälöt, 2 op (MAA18)

Tavoitteet

 • kompleksilukujen ymmärtäminen reaalilukujen joukon laajennuksena
 • yhtälöiden ratkaiseminen kompleksialueessa
 • separoituvien differentiaaliyhtälöden ratkaiseminen
 • 1. kertaluvun lineaaristen differentiaaliyhtälöiden ratkaisu
 • kompleksilukujen ja differentiaaliyhtälöiden sovelluksiin tutustuminen

Keskeiset sisällöt

 • kompleksiluvut tason pisteinä ja vektoreina
 • kompleksilukujen laskutoimitukset
 • yhtälöiden ratkaiseminen kompleksitasossa
 • separoituvat differentiaaliyhtälöt
 • 1. kertaluvun lineaariset differentiaaliyhtälöt

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Algebra, 2 op (MAA19)

Tavoitteet

 • funktion käsitteen ymmärryksen syventäminen
 • relaation ja ekvivalenssirelaation käsitteisiin perehtyminen
 • ryhmän ja renkaan käsitteisiin perehtyminen
 • algebran sovelluksiin tutustuminen

Keskeiset sisällöt

 • relaatio, ekvivalenssirelaatio ja funktio
 • surjektio, injektio ja bijektio
 • mahtavuus
 • ryhmä ja rengas

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)