Hyppää sisältöön

Fysiikka

Kohti fysiikan ylioppilaskoetta, 2 op (FY09)

Tavoitteet

 • Tavoitteena on syventää ja eheyttää fysiikan pakollisella ja valinnaisilla opintojaksoilla opittua sekä valmentaa fysiikan yo-kokeeseen ja erilaisiin pääsykokeisiin, joissa tarvitaan fysiikan osaamista.

Keskeiset sisällöt

 • Keskeiset sisällöt: Opintojaksojen FY1-FY8 keskeisimpien sisältöjen kertaus.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Kokeellinen fysiikka, 2 op (FY10)

Tavoitteet

 • Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija oppii tutkimaan ja hahmottamaan kokeellisesti luonnon perusilmiöitä ja -rakenteita.

Keskeiset sisällöt

 • Tehdään fysiikan pakolliseen ja valinnaisiin opintojaksoihin liittyviä kokeellisia tutkimuksia. Harjoitellaan mittalaitteiden käyttöä ja mittaustulosten analysointia sekä ylioppilaskokeissa käytettäviä sähköisiä sovellusohjelmia. Laaditaan tutkimusraportteja tai työselostuksia. Pyritään tekemään opintoretki.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Kokeellinen sähköoppi, 2 op (FY11)

Tavoitteet

 • Tavoitteena on, että opiskelija hallitsee sähköopin keskeiset kokeelliset menetelmät.

Keskeiset sisällöt

 • Tehdään sähköoppiin liittyviä kokeellisia töitä, harjoitellaan mittalaitteiden käyttöä sekä tieteellisen raportin laatimista. Pyritään toteuttamaan opintoretki.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Hiukkasfysiikan tiedeleiri, 2 op (FY12)

Tavoitteet

 • Opintojakson tavoitteena on, että opiskelija syventää tietämystään hiukkasfysiikasta.

Keskeiset sisällöt

 • Tiedeleiri CERNissä, valmentavia hiukkasfysiikan opintoja ja tutkielma ja mahdollinen vierailu yliopistolle. Kurssi toteutetaan yhteistyössä muiden lukioiden kanssa.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Fysiikan laskuharjoituksia, 2 op (FY13)

Tavoitteet

 • Tavoitteena on vahvistaa fysiikan opinnoissa tarvittavia laskennallisia valmiuksia.

Keskeiset sisällöt

 • Fysiikan laskutehtävien harjoittelua. Mahdollisesti opintoretki.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Ajankohtaista fysiikasta, 2 op (FY14)

Tavoitteet

 • Tavoitteena on syventyä joihinkin fysiikan aiheisiin ryhmän opiskelijoiden ja opettajan mielenkiinnon mukaan.

Keskeiset sisällöt

 • Opintojaksossa tutustutaan fysiikan eri alojen ajankohtaisiin aiheisiin ja keskustellaan niistä.
 • Työskentelytapa on ongelmalähtöinen, ja opiskelijoiden kiinnostuksen kohteet suuntaavat aiheiden valintaa ja niihin syventymistä.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Tähtitiede, 2 op (FY15)

Tavoitteet

 • Tutustutaan maailmankaikkeuden rakenteisiin, planeettoihin, tähtien elinkaareen ja galakseihin
 • Tehdään havaintoja tähtitaivaan kohteista
 • Vieraillaan Lahden ja/tai Artjärven tähtitornilla ja mahdollisesti planetaariossa

Keskeiset sisällöt

 • maailmankaikkeuden rakenteet, planeetat, eksoplaneetat, tähtien elinkaari ja galaksit
 • tähtitieteen historia, kehitys, nykyaika ja tulevaisuus
 • pimeä aine ja pimeä energia
 • tähtitaivaan kohteiden havainnointi
 • mahdollinen vierailu tähtitornille tai planetaarioon

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Kvantti- ja atomifysiikan jatkokurssi, 2 op (FY16)

Tavoitteet

 • laajennetaan käsitystä kvantti- ja atomifysiikasta

Keskeiset sisällöt

 • tutustutaan suhteellisuusteoriaan yleissivistävästi
 • opiskellaan kvanttimekaniikan käsitteitä

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Fysiikan ja tieteen historia, 2 op (FY17)

Tavoitteet

 • arvioidaan luonnontieteiden kehitystä ja tieteiden tuottamaa todellisuuskuvaa antiikin luonnonfilosofiasta nykypäivän tieteeseen

Keskeiset sisällöt

 • tutustutaan tieteen merkkihenkilöiden saavutuksiin alkaen antiikin Kreikasta, päättyen nykyaikaan
 • ymmärretään, että valtaosa tieteen edistyksestä on tapahtunut pienin askelin

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Meteorologian perusteet, 2 op (FY18)

Tavoitteet

 • Tutustutaan Suomen ja Lahden ilmastoon, säähän ja niihin vaikuttaviin tekijöihin.
 • Tehdään havaintoja paikallisesta säästä.
 • Opetellaan tunnistamaan pilviä ja ennustamaan lähituntien säätä omien havaintojen perusteella.
 • Tehdään opintovierailu sopivaan kohteeseen.

Keskeiset sisällöt

 • ilmakehän fysiikka
 • ilmanpaine ja tuuli
 • lämpötila ja termodynamiikan perusteet
 • vesi ilmastoon vaikuttavana tekijänä
 • ilmakehä, ilmakehän yleinen kiertoliike ja suuret sääjärjestelmät
 • Suomen ilmasto ja sää
 • paikallisilmastot

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)