Hyppää sisältöön

Kemia

Kohti kemian ylioppilaskoetta, 2 op (KE07)

Tavoitteet

 • saada hyvät valmiudet vastata kemian ylioppilaskokeen kysymyksiin
 • tutustua kemian ylioppilaskokeen rakenteeseen, erilaisiin tehtävätyyppeihin sekä hyvän vastauksen piirteisiin

Keskeiset sisällöt

 • kemian opintojaksojen KE1-KE6 kertaus
 • aiempien kemian ylioppilaskokeiden kysymysten tarkastelua

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Kemian työkurssi, 2 op (KE08)

Tavoitteet

 • oppia yhdistämään teoria ja kokeellinen työskentely
 • arvioida kokeellisesti hankitun tiedon luotettavuutta ja merkitystä
 • kiinnittää huomiota työturvallisuuteen ja oikeisiin käytänteisiin

Keskeiset sisällöt

 • tutustutaan kemian työ- ja tutkimusmenetelmiin
 • kurssiin voi liittyä myös vierailu korkeakouluasteen laboratorioihin tai yrityksiin

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Tutkimus ja teknologia, 2 op (KE09)

Tavoitteet

 • perehtyä nykyaikaiseen kemian teknologiaan teollisuudessa ja ympäristötekniikassa
 • tutustua erilaisiin kemian tutkimusmenetelmiin

Keskeiset sisällöt

 • kemian teollisuudessa käytettävät valmistus- ja tutkimusmenetelmät
 • eri viestimistä saatavan tiedon kriittistä tarkastelua
 • ympäristöön vaikuttavat aineet

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)