Hyppää sisältöön

Muut LUMATE:n opintojaksot

LUMATEema, 1 op (LUMATE1)

Tavoitteet

 • Opintojakson tavoitteena on, että LUMATE-linjan opiskelija
  • kerää itselleen pisteitä osallistumalla erilaisiin lumate-toimintoihin ja -tapahtumiin. Opintojakso koostuu 12 pisteestä. Pisteytys määritetään tapauskohtaisesti siten, että pistemäärässä huomioidaan yksittäisen suorituksen laajuus. Lähtökohtaisesti yksi piste vastaa 75 minuuttia LUMATE-työskentelyä.
  • tutustuu matemaattis-luonnontieteellisten alojen jatko-opintoihin yliopistoissa ja korkeakouluissa.
  • saa mahdollisimman konkreettisen käsityksen korkeakouluopiskelusta sekä tulevaisuuden työ- ja uramahdollisuuksista tieteen ja teknologian parissa.

Keskeiset sisällöt

 • Osallistuminen LUMATE-linjan yhteisiin tapahtumiin.
 • Opintojakson sisältö on yksilöllinen ja opiskelija voi sopia sisällöistä LUMATE-aineiden opettajien kanssa tapauskohtaisesti.
 • Opintojakso voi sisältää esimerkiksi tutustumiskäyntejä yliopistoihin, korkeakouluihin, tiedeluokkiin ja erityyppisiin tiedetapahtumiin.
 • Opintojakso voi sisältää esimerkiksi tutortoimintaa, osallistumista LUMATE-linjan esittelyihin, LUMA-kerhonohjausta tai tiedeluentoihin osallistumista.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

LUMATEn tiede- ja teknologiakilpailut, 1 op (LUMATE2)

Tavoitteet

 • Opintojakson tavoitteena on, että LUMATE-linjan opiskelija
  • osallistuu oman kiinnostuksensa mukaisesti tiede- ja teknologiakilpailuun
  • perehtyy monitieteellisesti tutkittavaan haasteeseen
  • innostuu tieteellisen tutkimuksen tekemisestä.

Keskeiset sisällöt

 • Opintojakso voi koostua osallistumisesta useampaan pienempään kilpailuun tai vaihtoehtoisesti yhteen laajempaan kilpailuun. Tiede- ja teknologiakilpailuihin voi osallistua joko yksin tai ryhmässä. Kilpailun tuotos voi olla esimerkiksi uusi tietokoneohjelma, laboratoriossa suoritettu kokeellinen tutkimus tai jokin tuotekehitysprojekti.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Projekti 1, 2 op (LUMATE3)

Tavoitteet

 • Projekti 1:n oppimistavoitteet määritellään erikseen jokaisen opintojakson alussa.
 • Opintojakso syventää lumaten opintojaksoilla opittuja tietoja ja taitoja.

Keskeiset sisällöt

 • Sisällöt määräytyvät opintojaksokohtaisesti.
 • Projekti 1 soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen syventävään työskentelyyn tai erilaisiin työpajoihin.
 • Opintojaksolla käytetään opintojaksokohtaisesti sovittuja oppimisen menetelmiä.
 • Opintojaksolla painotetaan erityisesti tutkivaa sekä tekemällä ja kokemalla oppimista.
 • Projekti 1 voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten korkeakoulujen, yliopistojen ja muiden opetustahojen kanssa.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)

 

Projekti 2, 2 op (LUMATE4)

Tavoitteet

 • Projekti 2:n oppimistavoitteet määritellään erikseen jokaisen opintojakson alussa.
 • Opintojakso syventää lumaten opintojaksoilla opittuja tietoja ja taitoja.

Keskeiset sisällöt

 • Sisällöt määräytyvät opintojaksokohtaisesti.
 • Projekti 2 soveltuu hyvin esimerkiksi itsenäiseen syventävään työskentelyyn tai erilaisiin työpajoihin.
 • Opintojaksolla käytetään opintojaksokohtaisesti sovittuja oppimisen menetelmiä.
 • Opintojaksolla painotetaan erityisesti tutkivaa sekä tekemällä ja kokemalla oppimista.
 • Projekti 2 voidaan toteuttaa yhteistyössä koulun ulkopuolisten toimijoiden kuten korkeakoulujen, yliopistojen ja muiden opetustahojen kanssa.

Opintojakson arviointi

 • suoritusmerkintä (S)