Hyppää sisältöön

Tiedote kevään ylioppilaskokelaille 15.2.2024

Arvoisa Lahden lyseon abiturientti,

tiedotustilaisuus ensimmäistä kertaa ylioppilastutkintokokeisiin osallistuville järjestettiin torstaina 22.2.2024 kello 9.30. Jokaisen ylioppilastutkintokokeisiin osallistuvan on luettava ja ymmärrettävä ohjeet ja toimittava niiden mukaisesti.

Ylioppilastutkintokokeeseen tulevalla kokelaalla on oltava mukana kuvallisen henkilötodistuksen lisäksi oma Abitti-kokeessa  testattu kannettava tietokone lisälaitteineen ja langalliset (ei Bluetooth-ominaisuutta) kuulokkeet. Ilman henkilöllisyystodistusta, Abitissa toimivaa tietokonetta lisälaitteineen ja langallisia kuulokkeita kokeeseen ei voi osallistua. Paikalla koesalin edustalla pitää olla viimeistään kello 8.00. Kokelas ei saa myöhästyä. 

Kaikki ylioppilastutkintokokeet alkavat kello 9.00. Istumajärjestys on koesalin ulkopuolella seinällä ja päärakennuksen aulassa. Säästät kaikkien aikaa, kun katsot oman istumapaikkasi ennen saliin menoa. Huomaa, että langattomia laitteita, kuten matkapuhelimia tai älykelloja, ei saa tuoda kokeeseen. Lahden lyseo ei vastaa kokelaan mahdollisesti tarvitsemista lisälaitteista, vaan jokainen kokelas tuo itse tarvitsemansa lisälaitteet. 

Koesalit: Lahden lyseon liikuntasali ja vanha juhlasali, OTB7-opetustila ja kevään tutkintokerralla koulutuskeskus Salpauksen Svinhufvudinkadun liikuntasali (Svinhufvudinkatu 8, sisäänkäynti Lahden uimahallin viereisestä ovesta), jossa järjestetään Salpauksen opiskelijoiden ja osa lyseolaisten kokeista. Lyseolaiset, jotka määrätään Svinhufvudinkadun tiloihin, saavat tiedon tekstiviestinä puhelimeensa viimeistään koetta edeltävänä päivänä.

Mallikuva langallisista nappikuulokkeista. Langalliset kuppikuulokkeet ovat yhtä lailla sallittuja, samoin langalliset vastamelukuulokkeet. Kuulokkeissa ei saa olla Bluetooth-ominaisuutta. Mukana ei saa olla älykelloa, eikä mitään laitetta, jossa on Bluetooth-ominaisuus.
Kokelaan on tuotava kokeeseen oma Abitissa toimiva tietokone. Lyseossa ei ole lainakoneita. Varakoneet on tarkoitettu kokelaille, joiden oma tietokone lakkaa toimimasta kokeen aikana. Tietokoneessa on oltava USB-portti, tietokoneen latausjohto, WLAN-verkkokortti tai USB-verkkokortti ja mukana tarvittaessa langallinen hiiri (ei makroja käyttävä pelihiiri).

 

YLIOPPILASTUTKINTOLAUTAKUNNAN OHJEET JA MÄÄRÄYKSET

Katso YLIOPPILASTUTKINTOKOKEIDEN KOEPÄIVÄT

 

LAHDEN LYSEON OHJEET KOKELAILLE

Ylioppilastutkintolautakunta muistuttaa kokelaita, että kirjautumisen yhteydessä on valittava oikea koe. Jos kokelas tekee eri kokeen kuin mihin hän on ilmoittautunut, koetta ei arvostella. Kokelas saa hylätyn arvosanan kokeesta, johon hän on ilmoittautunut.

 1. Kokelas voi käyttää konseptipaperia vastauksen luonnosteluun kokeen käynnistyttyä. Ennen kokeen alkua (kello 9.00) luonnostelupapereihin ei saa tehdä merkintöjä. Lukio tarjoaa paperit valmiina kokelaille. Luonnospapereissa on lukion nimi ja numero painettuna tai leimattuna.  Kokelas allekirjoittaa luonnospaperin ja selventää nimen ainoastaan, jos hän tekee paperiin merkintöjä. Kokelas voi halutessaan tuoda koetilaan muistiinpanojen ja luonnosten tekemistä varten tavanomaisia välineitä, kuten kyniä, viivoittimia, harppeja jne. Kokelas ei saa itse tuoda mukanaan koetilaan mitään papereita, nenäliinoja tai eväskääreitä. Kokeisiin ei saa tuoda muita kuin Ylioppiastutkintolautakunnan hyväksymiä apuvälineitä.
 2. Kokelaan on saavuttava koepaikan edustalle viimeistään kello 8.00. Päällysvaatteet ja laukut jätetään koetilan ulkopuolelle esimerkiksi pukuhuoneeseen. Rahoja, avaimia, arvoesineitä, älykelloja tai elektronisia laitteita – kokeessa käytettävää tietokonetta lukuun ottamatta – ei saa tuoda koetilaan. Poikkeuksena on esimerkiksi verensokerimittariin liittyvä laitteisto. Lukio ei järjestä kokelaan omien tavaroiden valvontaa eikä vastaa kadonneista tavaroista. Jos kokelas saapuu myöhässä, hän aiheuttaa hämmennystä ja viivytystä rehtorin puhutteluineen. Siksi ole ajoissa paikalla.
 3. Kokelaan on osoitettava henkilöllisyytensä kokeessa ajokortilla, passilla tai kuvallisella henkilöllisyystodistuksella. Henkilötodistus on kokeen ajan opiskelijan hallussa.
 4. Koevälineet (Abitissa toimiva oma tietokone lisälaitteineen, langalliset kuulokkeet) ja eväät tarkastetaan koesalin ovella. Astioissa ja rasioissa ei saa olla tekstiä, ei myöskään kirjoitusvälineissä. Eväät asetetaan tarjottimelle läpinäkyvissä astioissa ja ilman käärepapereita. Ylioppilastutkintokokeissa vaatteissa ei saa olla tekstiä – ei suomenkielistä eikä vieraskielistä. Mahdolliset tekstit peitetään teipillä jo kotoa lähtiessä. Päähinettä tai huppua ei tietenkään saa käyttää.
 5. Istumajärjestys on koesalin ulkopuolella seinällä ja päärakennuksen aulassa. Istumajärjestys laaditaan jokaiseen kokeeseen erikseen. Kunkin kokelaan paikalle on jaettu muistiinpanopaperia ja USB-muisti. Jos välineitä ei ole pöydällä, viitataan valvoja paikalle.
 6. Kokelas liittää tietokoneensa sähkö- ja tutkintoverkkoon ja kuulokkeet koneeseensa.
 7. Kokelas käynnistää koneensa pöydälleen jaetulta USB-muistilta. Tämä on osattava tehdä itse.
 8. Kokelas tekee äänitestin, joka käynnistyy automaattisesti. Jos hän ei saa ääniä kuulumaan, hän viittaa valvojan paikalle selvittämään ongelmaa.
 9. Kokelas syöttää etu- ja sukunimensä sekä henkilötunnuksensa koejärjestelmään. Kokelas odottaa, että valvoja tulee vahvistamaan kirjautumisen. Kokelas varmistaa, että hän kirjautuu oikeaan kokeeseen.
 10. Kokelas aloittaa kokeen, kun koe aukeaa tietokoneelle.
 11. Kokelasta valvotaan koko koetilaisuuden ajan, myös WC-käynneillä. WC-käynnille lähtiessä kytketään näytönsäästäjä toimintaan ja käännetään luonnospaperit tekstipuoli alaspäin. Kokelas saa poistua paikaltaan vasta saatuaan WC-valvojalta siihen luvan. Koesalista, kun sinne on mennyt, saa poistua välttämättömässä tapauksessa ainoastaan valvojan luvalla ja valvonnassa.
 12. Halutessaan lisää luonnospaperia, aikoessaan WC-käynnille tai pudotettuaan tarvikkeitaan kokelas nostaa näkyvästi kätensä merkiksi valvojalle, jonka ohjeita noudatetaan sen jälkeen. Jos kokelas pudottaa koevälineitä salissa, valvoja nostaa esineen, tarkastaa ja palauttaa. Sen sijaan kokelas voi nostaa tarvikkeen, jos hänen ei tarvitse nousta ylös tuoliltaan. Kokelas ei saa koetilaisuudessa lainata tai antaa mitään toiselle kokelaalle eikä puhua muille kuin valvojille.
 13. Jos kokelaan koneessa on teknisiä ongelmia, hän näkyvästi viittaa valvojan paikalle. Jos kokelaan päätelaite ei käynnisty, valvoja käynnistää varakoneen samalta kokelaan käytössä olleelta USB-muistilta ohjeiden mukaisesti. Kokeeseen on kirjauduttava tällöin uudelleen.
 14. Jos kokeen suorittaminen keskeytyy kokelaasta riippumattoman teknisen syyn vuoksi, hyvitetään menetetty koeaika kokelaalle. Menetetyksi koeajaksi lasketaan aika siitä, kun ongelmatilanne on tullut valvojan tietoon aina siihen saakka, kunnes kokelas on tunnistettu uudestaan. Päävalvoja kirjaa pöytäkirjaan kokelaan kokeen keskeytymisajan ja kokeen jatkamisajan. Kokelas saa tarralapulla tiedon kokeen päättymisajasta. Kokelaan vastuulla on huolehtia kokeen päättämisestä määräajassa.
 15. Kokeesta ei saa poistua ennen kello 12.00. Kokelas ei saa jatkaa koetta kuuden tunnin kuluttua kokeen alkamisesta, jollei hänelle ole myönnetty lisäaikaa. Kokeen tarkka alku- ja päättymishetki ilmoitetaan kaikille. Kahden lyhyen oppimäärän vieraan kielen kokeen tekemiseen samana päivänä on kuitenkin aikaa kahdeksan (8) tuntia. Päävalvojalla on luettelo lisäajan saaneista henkilöistä.
 16. Kokelas päättää kokeen napauttamalla tehtäväsivun alareunassa olevaa Siirry kokeen päättämiseen -painiketta. Kun koe on päätetty, kokelas sammuttaa näytön oikeassa ylänurkassa olevasta virtakytkinkuvakkeesta.
 17. Kokelas vie jäljelle jääneet eväät ja roskat pois paikoiltaan siten, ettei paikalle jää mitään. Tietokone, kuulokkeet ja luonnospaperit viedään toisessa kädessä.
 18. Kokelas palauttaa luonnospaperit ja USB-muistin päävalvojalle. Päävalvoja eli pöytäkirjanpitäjä tarkistaa, että kokelas on päättänyt kokeen, palauttanut USB-muistin ja kirjoittanut nimensä käyttämiinsä luonnospapereihin. Päävalvoja kirjaa poistuneeksi yhden kokelaan kerrallaan, joten malttia tarvitaan. Jos tunnistetiedot papereista, joissa on merkintöjä, puuttuvat, kokelas täydentää ne valvojan läsnä ollessa.
 19. Jos kokelas sairastuu tai hänelle ilmaantuu jokin muu este, hänen on pikaisesti (koeaamuna kello 8.00 alkaen) otettava yhteys rehtoriin (Tero Matkaniemi, puhelin 050 559 7968).
 20. Lukion koetiloissa ei ole terveydenhoitovälineitä eikä lääkkeitä, joten kokelaan on itse huolehdittava tarpeistaan. Saliin tullessaan kokelaan on näytettävä mahdolliset lääkkeensä ja niihin mahdollisesti liittyvät apuvälineet valvojalle. Lukio tarjoaa kokelaalle tarvittaessa nenäliinoja.
 21. Lahden lyseon verkkosivulla tiedotetaan ulkopuolisille kokelaille, millä tavoin alustavia tuloksia voi tiedustella.

Ylioppilastutkinnon kokeiden aikana verkon jakaminen omasta puhelimesta on kielletty. Verkon jakaminen puhelimesta katsotaan ylioppilastutkinnon kokeiden häirinnäksi. Digitaalisen kokeen koetilaisuuden häirinnän yhteydessä tulee siten sovellettavaksi rikoslaki (39/1889).

 

OHJEET VALVOVILLE OPETTAJILLE

Ylioppilastutkintolautakunta muistuttaa valvojia siitä, että he varmistavat kokeeseen kirjautumisen yhteydessä, että kokelas on valinnut oikean kokeen. Jos kokelas tekee eri kokeen kuin mihin hän on ilmoittautunut, kyseistä koesuoritusta ei arvostella. Tällaisessa tapauksessa kokelas saa hylätyn arvosanan siitä kokeesta, johon hän on ilmoittautunut.

 1. Valvoja tutustuu kokelaan ja valvojan erillisiin ohjeisiin hyvissä ajoissa ennen valvontavuoroaan. Ohjeet jaetaan myös tutkintosaleihin. Epäselvissä tapauksissa ollaan yhteydessä rehtoriin: jos valvoja jostakin väistämättömästä syystä myöhästyy, hän soittaa rehtorille.
 2. Valvojien on huolehdittava siitä, että heidän matkapuhelimensa ovat suljettuja tai äänettömiä ja niissä on kytketty WLAN-yhteys pois päältä. Valvoja saa käyttää puhelinta koetilassa vain tutkinnon järjestämiseen liittyvässä pakottavassa tilanteessa.
 3. Kokelaiden istumajärjestys on päärakennuksen ala-aulassa, koesalin ulkopuolella seinällä ja valvojien pöydällä. Istumajärjestys laaditaan jokaiseen kokeeseen erikseen.
 4. Valvojat tarkistavat, että kunkin kokelaan paikalle on jaettu muistiinpanopaperia ja USB-tikku.
 5. Koepäivän ensimmäisen vuoron valvojat saapuvat koetilaan kello 8.00 kokelaiden varusteiden tarkastamista ja koneiden käynnistämistä varten. Nenäliinojen jakaminen on toissijainen tehtävä. Valvojat kirjoittavat nimensä pöytäkirjoihin heti saliin saapuessaan.
 6. Jos valvoja ei tunne kokelasta, hän pyytää tätä todistamaan henkilöllisyytensä (ajokortti, passi, kuvallinen henkilötodistus). Henkilötodistus on kokeen ajan kokelaan hallussa.
 7. Päällysvaatteet ja laukut jätetään koetilan ulkopuolelle. Rahoja, avaimia, arvoesineitä, kelloja tai elektronisia laitteita ei saa tuoda koetilaan. Lukio ei järjestä niiden valvontaa eikä vastaa kadonneista tavaroista. Kokelaiden sallitaan tuoda kirjoitusvälineensä ja eväänsä saliin läpinäkyvissä kelmuissa tai rasioissa. Kokelaalla on oltava mukana oma Abitissa toimiva tietokone, langalliset kuulokkeet ja tarvittaessa langallinen hiiri. Lyseossa ei ole lainakoneita. On vain varakoneita, joita voidaan käyttää, jos kokelaan kone rikkoontuu kokeen aikana. 
 8. Kokelaan eväissä tai kirjoitusvälineissä ei saa olla mitään tekstejä. Omia nenäliinoja ei saa tuoda mukana, niitä on valvojien pöydillä kaiken varalta. Vaatteissa ei saa olla kokeeseen liittyvää tekstiä. Päähinettä tai huppua ei saa tietenkään käyttää. Jos kokelaan varusteita on korjattava tai jotain poistettava, hänet ohjataan eteistiloihin kunnostautumaan ja muita otetaan ensin sisään saliin. Salista voi poistua ennen koetilaisuuden avaamista ainoastaan valvojan luvalla ja saattamana.
 9. Koesalin ovi suljetaan kello 8.40. Rehtori tai hänen valtuuttamansa henkilö avaa koetilaisuuden kello 8.45, jonka jälkeen aineenopettajalla on mahdollisuus muistuttaa kunkin kokeen erityispiirteistä. Mahdolliset myöhästyjät ohjataan aina ilmoittautumaan rehtorille ennen saliin päästämistä.
 10. Valvoja tarkastaa, että kokelailla ei ole langattomia kuulokkeita, langatonta hiirtä tai langatonta näppäimistöä.
 11. Koesalissa kokelas liittää tietokoneensa sähkö- ja tutkintoverkkoon ja kuulokkeet koneeseensa. Kokelas käynnistää koneensa pöydälle jaetulta USB-muistilta. Kokelas tekee äänitestin, joka käynnistyy automaattisesti. Jos hän ei saa ääniä kuulumaan, hän viittaa valvojan paikalle. Rehtori, apulaisrehtori ja 1-valvoja lataavat koetehtävät USB-muistilta koetilan palvelimelle. Rehtori ja valvoja avaavat kirjekuoren, joka sisältää purkukoodin ja avainlukulistat. Kokelas syöttää etu- ja sukunimensä sekä henkilötunnuksensa koejärjestelmään. Kokelas odottaa, että valvoja tulee vahvistamaan kirjautumisen. Kokelas aloittaa kokeen vasta luvan saatuaan, eli silloin, kun valvoja aloittaa kokeen. Aineenopettajien laatimat oppiainetta koskevat ohjeet voidaan lukea kokelaille ääneen vielä ennen kokeen alkua noin kello 8.50.
 12. Kokelaita valvotaan tehokkaasti koko kokeen ajan myös WC-käynneillä. Kokelas odottaa valvojan lupaa ennen poistumista paikaltaan. Valvojan on oltava tarkkana koko ajan, ettei kokelas joudu odottamaan turhaan. Valvojat saattavat kokeeseen osallistujia WC-käynneille. Toilettitiloja on useita. Valvojat valvovat, ettei kokelaiden näytöllä ole luvattomia ohjelmia tai etteivät kokelaat tee yhteistyötä tai häiritse koetilannetta. Jokaisen näytön on oltava koko ajan yhden tai useamman valvojan nähtävillä. WC-käynnille lähtiessä kytketään näytönsäästäjä toimintaan ja käännetään luonnospaperit tekstipuoli alaspäin.
 13. Kokelas ei saa lainata tai antaa mitään toiselle kokelaalle, saati puhua kenellekään muulle kuin valvojalle. Jos kokelas pudottaa tarvikkeitaan koetilassa, hän nostaa kätensä. Vain valvoja voi palauttaa ne asianomaiselle, jos kokelas ei yllä nostamaan niitä nousematta tuolilta. Erikoistapauksista on aina neuvoteltava päävalvojan tai rehtorin kanssa.
 14. Jos kokelas kohtaa teknisiä ongelmia, hän viittaa valvojan paikalle. Kokeen aikana valvoja saa neuvoa kokelasta vain tietyissä koejärjestelmään ja ohjelmistoihin liittyvissä asioissa. Näitä ovat koenäkymän ja ikkunoiden päivittäminen, avaaminen ja sulkeminen, dokumenttien tallentaminen, kirjasinkoon muuttaminen, äänenvoimakkuuden säätö ja äänilaitteiden valinta, koejärjestelmän ja GeoGebra-ohjelman kielen valinta sekä pdf-tiedoston avaaminen Okular-ohjelmassa. Valvoja saa myös neuvoa opiskelijaa tietokoneen uudelleenkäynnistyksessä. Jos kokelaan päätelaite ei käynnisty, valvoja hakee ja käynnistää varakoneen samalta, kokelaan käytössä olleelta USB-muistilta tietokoneeseen kiinnitettyjen ohjeiden mukaisesti. Tällöin järjestelmään on kirjauduttava uudelleen.
 15. Jos kokeen suorittaminen keskeytyy kokelaasta riippumattoman teknisen syyn vuoksi, hyvitetään menetetty koeaika kokelaalle. Menetetyksi koeajaksi lasketaan aika siitä, kun ongelmatilanne on tullut valvojan tietoon aina siihen saakka kun kokelas on tunnistettu uudestaan. 1-valvoja kirjaa pöytäkirjaan kokelaan kokeen keskeytymisajan ja kokeen jatkamisajan sekä lähettää kokelaalle tiedon kokeen päättymisajasta tarralapulla. Kello 15 jälkeen valvoja 1 huolehtii toisen valvojan avustuksella, että jokainen kokelas päättää kokeensa välittömästi koeajan päättyessä. Valvoja ilmoittaa kuuluvasti koeajan päättymisestä
 16. Kokelas saa poistua kokeesta aikaisintaan kello 12.00. Kokelas ei saa viedä koetilasta mitään papereita. Koetta ei saa jatkaa kuuden tunnin kuluttua kokeen alkamisesta, ellei hänelle ole myönnetty lisäaikaa. Kokeen tarkka alku- ja päättymishetki ilmoitetaan kaikille. Kahden lyhyen oppimäärän vieraan kielen kokeen tekemiseen samana päivänä on kuitenkin aikaa kahdeksan (8) tuntia. Päätökset lisäajan saaneista kokelaista ovat päävalvojalla.
 17. Päävalvoja merkitsee kokelaan poistumisajan pöytäkirjaan. Valvoja tai muu opettaja ei saa kokeen alettua eikä suorituksia vastaanottaessaan antaa minkäänlaisia ohjeita tehtävien suorittamisesta tai tarkistaa, menetteleekö tai onko kokelas menetellyt ohjeiden mukaisesti. Kokelaan koepaikalle ei jää mitään.
 18. Rehtori tai hänen valtuuttamansa tilan päävalvoja päättää koetilaisuuden. Koeajan päättyessä lopetetaan kaikki kirjoittaminen välittömästi. Kokelas saa vielä tämän jälkeen lisätä nimen ja tehtävänumeron luonnostelupapereihin, mutta ainoastaan henkilökohtaisen valvonnan alaisena. Kaikille kokelaille merkitään kokeen päätyttyä sama luovutusaika, joten mitään syytä ryntäilyyn ei ole kenelläkään. Kokelas ei saa poistua päävalvojan edestä, ennen kuin pöytäkirjamerkintä on tehty ja varmistuttu siitä, että kokelas on päättänyt kokeen, palauttanut USB-muistin ja kirjoittanut nimensä kaikkiin luonnospapereihin, joissa on merkintöjä.
 19. Koetilaisuuden päättämisen jälkeen rehtori tai hänen valtuuttamansa apulaisrehtori tai opettaja sammuttaa ensiksi valvojien koneet, sitten varapalvelimen. Sen jälkeen hän tallentaa koesuoritukset koetilan palvelimelta samalle USB-muistille, jolta koetehtävät ladattiin palvelimelle. Viimeiseksi sammutetaan koetilan palvelin. Valvoja luovuttaa USB-muistin rehtorille tai apulaisrehtorille.
 20. Sairastumisten ja muiden poikkeustapausten yllättäessä päävalvoja lähettää valvojan viemään tietoa rehtorille tai  apulaisrehtorille. Kaikkien lukion opettajien on oltava tavoitettavissa koepäivinä, sillä niin valvojien kuin kokelaiden mahdolliset sairastumiset aiheuttavat ylimääräistä työtä.
 21. Päävalvoja merkitsee pöytäkirjaan kokeen päättymisajan ja varmistaa, että kokelas on päättänyt kokeen ennen salista poistumista. Valvojat jättävät kaikki tarvikkeet valvontapöydille. Ylioppilastutkintokokeiden ajan, myös välipäivinä, koetilat ovat käyttökiellossa.
 22. Valvojia pitää olla koesalissa suhteessa kokelaiden määrään vähintään seuraavasti:
 • kokelaita 1 (valvojia 1)
 • kokelaita 2 (2)
 • kokelaita 2–25 (2–3)
 • kokelaita 26–40 (3–4)
 • kokelaita 41–60 (3–5)
 • kokelaita 61–80 (4–6)
 • kokelaita yli 80 (vähintään 5)

Päävalvoja ilmoittaa, milloin valvojien määrä ylittää vähimmäistarpeen, ja joku valvojista järjestyksessä 5, 4, 3, 2, voi poistua.

Opettaja ilmoittaa kokelaalle, millä tavoin alustavia tuloksia voi tiedustella.

Pöytäkirjaan tehdään merkintä kokeen mahdollisesta keskeyttämisestä, jollainen voi olla esimerkiksi palohälytys. Kokelaat johdetaan valvottuina ulos. Kokelaat eivät saa keskustella keskenään. Päävalvoja soittaa hätänumeroon (puhelin 112) ja rehtorille (puhelin 050 559 7968). Rehtori ottaa yhteyden YTL:aan (puhelin 0295 338 200) ja sopii jatkotoimista.

Jos kokelas sairastuu tai hänelle ilmaantuu jokin muu este, hänen on pikaisesti otettava yhteys rehtoriin (puhelin 050 559 7968) mahdollisia erityisjärjestelyjä varten. Jos kokelas ei aio saapua ylimääräisiin kokeisiin, myös siitä on ilmoitettava etukäteen, jotta säästytään ylimääräisiltä tarkistuksilta.

Lahden lyseo ei varaa minkäänlaisia terveydenhoitovälineitä eikä lääkkeitä, joten kokelaan on itse huolehdittava tarpeistaan. Saliin mennessä kokelaan on näytettävä mukanaan tuomansa lääkkeet valvojalle.

KOKEEN PÄÄTYTTYÄ JOKAISEN KOETILAN VALVOJA TUO KAIKKI TIKUT JA PÖYTÄKIRJAT KANSLIAAN.

Ylioppilastutkintolautakunnan ohje valvojalle

Valvonjan ohjeet: liite 4 A, liite 4 B

 

SVINHUFVUDINKADUN KOESALIN OHJEET VALVOVILLE OPETTAJILLE

 1. Kokelaat menevät sisään Lahden uimahallin sisäänkäynnin viereisestä ovesta.Valvoja antaa kokelaille ohjeet alakäytävällä vaatteiden jättämisestä pukuhuoneisiin ja eväiden asettamisesta tarjottimelle. Samalla hän muistuttaa siitä, että tarjotin palautetaan kokeen päätyttyä käytävän päähän.
 2. Tarjottimet ovat alakäytävällä olevalla pöydällä.
 3. Kokelaiden tunnistaminen ja tavaroiden tarkastaminen aloitetaan viimeistään kello 8.00.
 4. Kokelaiden tunnistaminen ja tavaroiden tarkastaminen järjestetään koesalissa. Tätä varten on pöytä valvontapaikkojen 3. ja 4. läheisyydessä. Opiskelijat ohjeistetaan uudelleen palauttamaan tarjottimet kokeen päätyttyä alakäytävän päähän.
 5. WC-käynneillä yksi valvoja on portaiden alapäässä, josta on näkyvyys salin ovelle ja vessojen oville. Toinen valvoja on salin oven suussa, josta on näkyvyys saliin ja alhaalla olevaan valvojaan. Heti, kun vessa vapautuu, alhaalla oleva valvoja näyttää käsimerkillä ylhäällä olevalle valvojalle, joka puolestaan näyttää saliin päin, että seuraava opiskelija voi tulla. Muut salissa olevat valvojat koordinoivat, kenen vuoro on seuraavaksi. Heidän ei tarvitse tietää, kuinka moni on vessassa, vaan se on käytävällä ja ovensuussa olevien valvojien tehtävä. Jos on ruuhkaista, otetaan yksi opiskelija  jo käytävään odottamaan, jolloin hän pääsee vessaan samalla sekunnilla, kun se vapautuu. Opettajille tarkoitettu WC-tila on 1-valvojan takana olevassa käytävässä, jota voi tarvittaessa käyttää myös kokelaiden WC-tilana. Opiskelijoita on muistutettava siitä, että keskustelu WC-käynnin aikana on ehdottomasti kielletty.
 6. Valvojat valvovat, etteivät kokelaat keskustele WC-käyntien eivätkä kokeesta poistumisen aikana.
 7. Valvojat 2 ja 5 antavat kokelaille luvan lähteä WC-käynnille.
 8. 1-valvojan pöydällä on teknisen tuen yhteystiedot.
 9. 1-valvoja päättää kokeen kello 15.00, jos koe on alkanut kello 9.00.
 10. 1-valvoja jättää kokelaiden USB-muistit 1-valvojan pöydällä oleviin pakkauslaatikoihin.
 11. 1-valvoja jättää koepöytäkirjan ja luonnostelupaperit 1-valvojan pöydälle.
 12. Tarvittaessa muut valvojat avustavat 1-valvojaa kokeen päättymisen jälkeisissä tehtävissä.
 13. Epäselvissä tapauksissa 1-valvoja ottaa yhteyttä rehtoriin tai apulaisrehtoriin.