Hyppää sisältöön

Urheilulinjalla opiskelu

Tuntikaavio

KELLO                             MA     TI     KE     TO     PE
8.30–9.45                         7        5       7        5         7
10.00–11.15                     3        4       2        3         2
11.20–13.05                    6        2       3        1         4
13.15–14.30                    1        6        1         6        5
14.35–15.50                   8       8        4         8

Urheilulinjalla opiskeleva urheilulukiolainen tekee kaksoisuraa eli opiskelee ja urheilee tavoitteellisesti. Urheilija oppii suunnittelemaan ja aikatauluttamaan opintoja ja urheilua. Tuntikaavio kertoo lukion oppituntien (75 min/oppitunti) ja urheiluvalmennuksen sijoittumisen lukujärjestyksiin. Kolme kertaa viikossa tapahtuva urheiluvalmennus 7. koodilla on osa urheilulukiolaisen lukio-opintoja. Opinnoissa urheilulukiolaista auttaa oma opinto-ohjaaja ja valmennuksiin liittyvissä kysymyksissä urheilulukiokoordinaattori. 

 • Lyseossa lukuvuosi jakaantuu 5 periodiin. Tämä tarkoittaa viittä eri lukujärjestystä lukuvuoden aikana. Urheilija suunnittelee lukujärjestyksensä yhdessä opinto-ohjaajan kanssa. Joissain periodeissa urheilu vie enemmän aikaa ja se otetaan huomioon lukujärjestystä suunniteltaessa.

  Urheiluvalmennus (UV): Urheilulukiolaisella on pakollisina seuraavat liikunnan ja valmennuksen opinnot:

  • UV-opintoja eli aamuvalmennuksia vähintään 20 opintopistettä
  • UV21 kehonhuolto
  • UV22 valmennusoppi 
  • Yksi liikunnan opintojakso (LI01 tai LI02).

  Oman lajin ohjattuja harjoituksia on 3–5 päivänä viikossa. Urheiluvalmennusta on kolmena aamuna viikossa 7. koodilla. Lajista riippuen myös tuntikaavion koodien 1, 3 ja 5 oppitunteja voidaan käyttää valmentautumiseen. Opiskelijan jatkaminen urheiluvalmennuksessa kolmantena ja neljäntenä opintovuotena käsitellään kunkin opiskelijan kanssa erikseen. Valmennuskursseja ei voi jättää väliin ilman pätevää syytä ja sopimista urheilulukiokoordinaattorin kanssa. 

  Urheilulukiolainen voi jättää pakollisia opintojaksoja opiskelematta 16 opintopisteen verran. Nämä opinnot merkitään Z-kirjaimella Wilman Opinnot-kohdan arviointeihin. Ylioppilastutkintoaineista on kuitenkin opiskeltava kaikki pakolliset opinnot.  

  Opintoaikaa urheilulukiolainen voi pidentää perinteisestä 3 vuoden opintoajasta 3,5 tai 4 vuoteen. Silloin lukujärjestyksiin jää enemmän aikaa valmentautumiselle. Osa urheilulukiolaisista haluaa tehdä urheilun ohella myös laajemmat opinnot. Myös tähän opintojen pidentäminen antaa mahdollisuuden. Opintoajasta opiskelija keskustelee opinto-ohjaajan, valmentajan ja urheilulukiokoordinaattorin kanssa. 

  Ylioppilastutkinto opintojen lopussa koostuu vähintään viidestä tutkintokokeesta. Ylioppilasutkinnon voi hajauttaa kahdelle tai kolmelle peräkkäiselle kirjoituskerralle. 

 • Kaikki etukäteen tietämäsi poissaolot opiskeluista pitää anoa etukäteen (lääkärikäynnit ynnä muut sellaiset). Fysioterapiaan ja hierontaan ei voi käyttää oppitunteja, vaan ne on sovittava opiskelujen ulkopuoliselle ajalle. Poikkeuksista on sovittava aina erikseen hyvissä ajoin etukäteen ryhmänohjaajan tai urheilulukiokoordinaattorin kanssa. 

  Jos lähdet harjoitusleireille tai kilpailumatkoille, muista ilmoittaa siitä hyvissä ajoin etukäteen myös opettajillesi ja sopia heidän kanssaan poissaolosi aikaisista opiskeluun liittyvistä asioista. Jos sinulla on tiedossasi pidempi leiri- tai kilpailumatka jo hyvissä ajoin, ota yhteys aina mahdollisimman pian opinto-ohjaajaan. Silloin on mahdollista muokata ja suunnitella lukujärjestyksiä joustavammin useamman periodin ajalle.

  Muista, että ryhmänohjaajasi voi myöntää maksimissaan 3 vuorokauden läsnäolovapautuksen. Sen jälkeen kahteen viikkoon asti läsnäolovapautukset tulee anoa apulaisrehtorilta ja yli 2 viikon läsnäolovapautukset rehtorilta.

  Jos esimerkiksi leirisi tai peli-/kilpailumatkasi takia palaat kotiin vasta myöhään sunnuntai-iltana tai yöllä, sovi seuraavan päivän opiskelujen erityisjärjestelyistä aina ajoissa etukäteen oppilaitoksen valmentajan ja/tai urheilulukiokoordinaattorin kanssa.

  Jos leiri- tai kilpailumatka osuu koeviikolle ja kokeita jää urheilumatkojen takia väliin, niin urheilijan tulee ottaa yhteys mahdollisimman pian urheilulukiokoordinaattoriin. Perusperiaatteena on, että kaksi koetta on mahdollisuus tehdä uusinnassa ja loput koordinaattorin valvonnassa. Urheilijan pitää olla itse aktiivinen ja hoitaa ajoissa asiaa.