Hyppää sisältöön

Urheilulinjalla opiskelu (sivua päivitetään)

Valmennustunnit 7. koodilla

Maanantai 8.009.30

Keskiviikko 8.009.30

Perjantai 8.009.30

Ole ajoissa paikalla. Toiminta alkaa kello 8.00.

Näitä kannattaa harkita ainakin vaativimpina harjoitusjaksoina:

Jos jätät 3. koodin tyhjäksi, voit valmentautua kolmena aamuna viikossa ruokailuun asti.

Jos jätät 5. koodin tyhjäksi, voit valmentautua viitenä aamuna viikossa kello 10.00 asti.

Jos jätät 3. ja 5. koodin tyhjiksi, voit valmentautua kolmena aamuna ruokailuun asti ja kahtena kello 10.00 asti.

Tuntikaavio

KELLO              MA     TI     KE     TO     PE
8.30–9.45         7        5       7        5         7
10.00–11.15      3        1       3         1         3
11.20–13.05      2       4       2         2         4
13.15–14.30      6       6       4         6        5
14.35–15.50     8       8        1         8

Opiskelun ja urheilun yhteensovittamisen onnistumiseksi tarvitaan selkeitä sääntöjä

Lukiossa työskentelevät opettajat, valmentajat ja muu henkilökunta ovat sitoutuneet tekemään parhaansa toiminnan onnistumiseksi. Myös opiskelijoilla on selkeät säännöt. Lukion järjestyssääntöjen ohella urheilulukiolaisia koskevat seuraavat urheilulinjan säännöt:

  1. Urheilulinjan opiskelija osallistuu valmennuskursseille viimeistä yo-tutkintokertaa edeltävän periodin (jakson) loppuun asti oman lajivalmennusryhmänsä suunnitelman mukaisesti tai kunnes lukion oppimäärä on täynnä.
  2. Leirien ja kilpailumatkojen aiheuttamat läsnäolovapautukset anotaan hyvissä ajoin etukäteen. Anomuksiin on liitettävä virallinen kutsu tai ilmoitus. Opiskelutehtävien suoritusohjeet haetaan opettajilta etukäteen.
  3. Urheiluvalmennus kuuluu Lahden lyseon oppiaineisiin samoin ehdoin kuin muut oppiaineet. Se ei esimerkiksi oikeuta myöhästymään muilta tunneilta.
  4. Urheilulinjan opiskelija edustaa lukiota oppilaitoksen tapahtumissa (kilpailut ja muut tilaisuudet). Poikkeuksista (esim. omat kilpailut tai sarjapelit samaan aikaan) sovitaan hyvissä ajoin etukäteen urheilulukiokoordinaattorin kanssa. Urheilulukiolainen edustaa lukion ulkopuolellakin paitsi itseään myös lukiotaan.
  5. Heikon opiskelumenestyksen, esimerkiksi etenemisesteen, takia opiskelija voidaan siirtää tilapäisesti valmennuksesta tehostamaan opiskeluaan.
  6. Urheilulinjan lajivalikoimalajien urheilijoilta edellytetään Lahden lyseon urheilulinjan oman harjoituspäiväkirjan täyttämistä ja palauttamista urheilulukiokoordinaattorille, harjoitussuunnitelman tekemistä sekä osallistumista jaksopalavereihin lukuvuoden alussa sovittujen aikataulujen mukaisesti. Nämä ovat valmennuskurssien saamisen edellytyksenä.
  7. Muilta osin noudatetaan lakeja ja asetuksia sekä muita säädöksiä ja määräyksiä, kuten opetussuunnitelmaa ja lukuvuosisuunnitelmaa.

Ohjeita opiskeluun

Urheilulinjan opiskelijoilla, jotka valitsevat pakollisen liikunnan (vähintään 2 opintopistettä/1 kurssi) lisäksi urheiluvalmennusta 1224 kurssia, on oman lajinsa ohjattu harjoitus 35 päivänä viikossa. Harjoituspaikat ilmoitetaan opiskelijoille lukuvuoden alussa.

Kaikki etukäteen tietämäsi poissaolot opiskeluista pitää anoa etukäteen (lääkärikäynnit yms.). Fysioterapiaan ja hierontaan ei voi käyttää oppitunteja, vaan ne on sovittava opiskelujen ulkopuoliselle ajalle. Poikkeuksista on sovittava aina erikseen hyvissä ajoin etukäteen ryhmänohjaajan tai urheilulukiokoordinaattorin kanssa.

Opiskelijan jatkaminen urheiluvalmennuksen opintojaksoilla/kursseilla VU13VU20 käsitellään kunkin opiskelijan kanssa erikseen. Valmennuskursseja ei voi jättää käymättä (jättää väliin) ilman pätevää syytä ja sopimista urheilulukiokoordinaattorin kanssa.

Kaikki urheilijat suorittavat myös kehonhuoltokurssin ja valmennusopin kurssin (VU21 ja VU22 sisältyvät urheilulinjan pakollisiin 24 opintojaksoon?/12 kurssiin).

 • Jos lähdet harjoitusleireille tai kilpailumatkoille, muista ilmoittaa siitä hyvissä ajoin etukäteen myös opettajillesi ja sopia heidän kanssaan poissaolosi aikaisista opiskeluun liittyvistä asioista. Jos sinulla on tiedossasi pidempi leiri- tai kilpailumatka jo hyvissä ajoin, ota yhteys aina mahdollisimman pian opinto-ohjaaja Merja Valtaseen.

  Muista, että ryhmänohjaajasi voi myöntää maksimissaan 3 vuorokauden läsnäolovapautuksen. Sen jälkeen kahteen viikkoon asti läsnäolovapautukset tulee anoa apulaisrehtorilta ja yli 2 viikon läsnäolovapautukset rehtorilta.

  Jos esimerkiksi leirisi tai peli-/kilpailumatkasi takia palaat kotiin vasta myöhään sunnuntai-iltana tai yöllä, sovi seuraavan päivän opiskelujen erityisjärjestelyistä aina ajoissa etukäteen oppilaitoksen valmentajan ja/tai urheilulukiokoordinaattorin kanssa.

  Jos leiri- tai kilpailumatka osuu koeviikolle ja kokeita jää urheilumatkojen takia väliin, niin urheilijan tulee ottaa yhteys mahdollisimman pian urheilulukiokoordinaattoriin. Perusperiaatteena on, että kaksi koetta on mahdollisuus tehdä uusinnassa ja loput koordinaattorin valvonnassa. Urheilijan pitää olla itse aktiivinen ja hoitaa ajoissa asiaa.

 • Urheilulukion harjoitukset ovat lähes aina ns. kehittäviä harjoituksia, jotka tehdään terveinä.

  Muista ilmoittaa harjoituspoissaoloista aina etukäteen oppilaitoksen valmentajillemahdollisimman aikaisin. Poissaolosi saattaa vaikuttaa esimerkiksi valmentajan harjoitussuunnitelmiin. Jos urheilija on suurimman osan valmennuksista sairauden tai muun syyn takia pois, niin hän ei saa kurssimerkintää ko. kurssista.

  Jos urheilija ei pysty harjoittelemaan ryhmän ohjelman mukaan esimerkiksi urheiluvamman takia, hän tehostaa opiskelujaan loukkaantumisen aikana. Urheilija valitsee opintojaan edistävän teoriaineen valmennuskurssin tilalle ja tekee kuntouttavat harjoitukset oppituntien ulkopuolella.

  Vinkki: Jos olet loukkaantuneena, niin sinun kannattaa keskustella valmentajasi kanssa siitä, että kannattaisiko sinun osallistua Fysakoksen maanantain harjoitukseen (ks. Lajivalikoimalajien valmennus).

  Poikkeustapaukset käsitellään aina erikseen.

Lajivalikoimalajit

Lyseon lajivalikoimalajien urheilijoiden valmentautumisesta vastaa urheilulukiokoordinaattori Ari Jaakkola.

Valmennuskurssien saamisen edellytys on harjoituspäiväkirjojen täyttäminen ja niiden palauttaminen ohjeiden mukaisesti. Täytä päiväkirjat myös koeviikkojen osalta. Harjoituspäiväkirjojen palautus tapahtuu aina viimeistään urheilulukiokoordinaattorin etukäteen ilmoittamana ajankohtana.

 • Pääasiassa lajivalikoimalajien urheilijoille oppilaitos järjestää valmentautumismahdollisuuksia seuraavasti:

  maanantai klo 8.00 – kehonhuolto Fysakoksella, Erkonkatu 9.

  keskiviikko klo 8.00 – kehonhallinta Mustakallion telinevoimistelusalissa, Tunnelikatu 2.

  perjantai klo 8.00 – fysiikkavalmennus Urheilukeskuksen juoksusuoralla.

  Lajivalikoimalajien urheilulukiolainen osallistuu maanantain, keskiviikon ja perjantain harjoituksiin aina, kun oma valmentaja ei valmenna aamulla. Ei siis omatoimisia harjoituksia ilman erillistä sopimista urheilulukiokoordinaattorin kanssa.