Hyppää sisältöön

LUMATE-linjalla opiskelu

LUMATE-linjalla opiskelija painottaa luonnontiedeaineita, matematiikkaa, tietotekniikkaa tai ohjelmointia valitsemalla näistä aineista oman mielenkiinnon mukaan lukiokohtaisia LUMATE-aineiden opintojaksoja pakollisten opintojaksojen lisäksi.

LUMATE-aineiden opetuksessa korostuu kokeellisuus, itsenäinen vastuunottaminen ja monipuoliset ryhmätyötaidot. Lukiokohtaisilla opintojaksoilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä. Yhteistyötä tehdään erityisesti Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston, Lahden Yliopistokampuksen ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa.

Linjalla on mahdollista opiskella LUMATE-aineita motivoituneiden ja samanhenkisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi linjan sisällä voi keskittyä vielä tiettyyn aineeseen, joka luo hyvän pohjan valmistautua kyseisen aineen ylioppilaskokeisiin.

Opintojen rakenne (syksyllä 2021 ja myöhemmin aloittaneet)

Pakolliset opintojaksot (31 opintopistettä)

 • valtakunnalliset pakolliset opinnot (30 opintopistettä)
  • MAY1 (2 opintopistettä)
  • MAA02MAA09 (18 opintopistettä)
  • BI01BI03 (4 opintopistettä)
  • GE01 (2 opintopistettä)
  • FY01FY02 (2 opintopistettä)
  • KE01KE02 (2 opintopistettä)
 • LUMATE1 (1 op)

Valinnaiset opintojaksot (24 opintopistettä)

 • Vähintään 24 opintopisteen laajuisesti lukiokohtaisia LUMATE-aineiden opintojaksoja TAI 16 opintopisteen laajuisesti lukiokohtaisia ja 8 opintopisteen laajuisesti valtakunnallisia valinnaisia LUMATE-aineiden opintojaksoja oman mielenkiinnon mukaan.

Linjan opiskelija voi halutessaan jättää opinnoistaan pois 16 opintopisteen verran muiden oppiaineiden pakollisia opintojaksoja tietyin edellytyksin:

 • Jokaisen oppiaineen pakollisista opintojaksoista on opiskeltava vähintään puolet.
 • Kahden opintopisteen laajuiset pakolliset opinnot on suoritettava kahden opintopisteen laajuisina.
 • Pakollisia opintojaksoja ei voi jättää pois niissä oppiaineissa, joiden ylioppilastutkintokokeeseen osallistuu.

Opintojen rakenne (syksyllä 2018–2020 aloittaneet)

Pakolliset kurssit (15)

 • MAY1, MAA2MAA10
 • FY01
 • KE01
 • BI01BI02
 • GE01

Valinnaiset kurssit (12)

 • 12 lukiokohtaista soveltavaa LUMATE-aineen kurssia TAI 8 lukiokohtaista soveltavaa ja 4 syventävää LUMATE-aineen kurssia oman mielenkiinnon mukaan

Linjan opiskelija voi halutessaan jättää opinnoistaan pois kahdeksan muun aineen pakollista kurssia tietyin edellytyksin:

 • Jokaisen oppiaineen pakollisista kursseista on opiskeltava vähintään puolet.
 • Pakollisia kursseja ei voi jättää pois niissä oppiaineissa, joiden ylioppilastutkintoon osallistuu.