Hyppää sisältöön

LUMATE-linjalla opiskelu

LUMATE-linjalla opiskelija painottaa luonnontiedeaineita, matematiikkaa, tietotekniikkaa tai ohjelmointia valitsemalla näistä aineista oman mielenkiinnon mukaan lukiokohtaisia LUMATE-aineiden opintojaksoja pakollisten opintojaksojen lisäksi.

LUMATE-aineiden opetuksessa korostuu kokeellisuus, itsenäinen vastuunottaminen ja monipuoliset ryhmätyötaidot. Lukiokohtaisilla opintojaksoilla vieraillaan yliopistoissa, ammattikorkeakouluissa ja yrityksissä. Yhteistyötä tehdään erityisesti Helsingin yliopiston, LUT-yliopiston, Lahden Yliopistokampuksen ja Päijät-Hämeen LUMA-keskuksen kanssa.

Linjalla on mahdollista opiskella LUMATE-aineita motivoituneiden ja samanhenkisten opiskelijoiden kanssa. Lisäksi linjan sisällä voi keskittyä vielä tiettyyn aineeseen, joka luo hyvän pohjan valmistautua kyseisen aineen ylioppilaskokeisiin.

Opintojen rakenne

Pakolliset opintojaksot (31 opintopistettä)

 • valtakunnalliset pakolliset opinnot (30 opintopistettä)
  • MAY1 (2 opintopistettä)
  • MAA02MAA09 (18 opintopistettä)
  • BI01BI03 (4 opintopistettä)
  • GE01 (2 opintopistettä)
  • FY01FY02 (2 opintopistettä)
  • KE01KE02 (2 opintopistettä)
 • LUMATE1 (1 op)

Valinnaiset opintojaksot (24 opintopistettä)

 • Vähintään 24 opintopisteen laajuisesti lukiokohtaisia LUMATE-aineiden opintojaksoja TAI 16 opintopisteen laajuisesti lukiokohtaisia ja 8 opintopisteen laajuisesti valtakunnallisia valinnaisia LUMATE-aineiden opintojaksoja oman mielenkiinnon mukaan.

Linjan opiskelija voi halutessaan jättää opinnoistaan pois 16 opintopisteen verran muiden oppiaineiden pakollisia opintojaksoja tietyin edellytyksin:

 • Jokaisen oppiaineen pakollisista opintojaksoista on opiskeltava vähintään puolet.
 • Kahden opintopisteen laajuiset pakolliset opinnot on suoritettava kahden opintopisteen laajuisina.
 • Pakollisia opintojaksoja ei voi jättää pois niissä oppiaineissa, joiden ylioppilastutkintokokeeseen osallistuu.