Hyppää sisältöön

Wilma-tunnukset

Huoltajien Wilma-tunnukset

Tunnuksen luominen: 

https://help.inschool.fi/HOP/fi/Kayttajaoikeudet-ja-tunnukset/Wilma-tunnukset/Wilma-tunnukset-huoltajan-ohje.htm > Wilma-tunnuksen luonti Suomi.fi-valtuudet-palvelua käyttämällä (ei avainkoodia). 

Lahden kaupungin Wilma-osoite: https://lahti.inschool.fi/connect 

Wilma-tunnus on henkilökohtainen eikä sitä saa luovuttaa opiskelijalle. Salasana on säilytettävä huolellisesti, ettei se joudu muiden käsiin.

Huoltajat seuraavat ja selvittävät Wilman kautta opiskelijan poissaoloja, viestivät opettajien kanssa ja lukevat koulun tiedotteita. Opiskelijan poissaolot on selvitettävä seitsemän kalenteripäivän kuluessa poissaolopäivästä ja tarvittaessa on oltava yhteydessä ryhmänohjaajaan. Yli kahden viikon poissaoloista on toimitettava lääkärintodistus rehtorille ellei kyseessä ole etukäteen myönnetty läsnäolovapautus.

Huoltajan Wilma-tunnukset ovat voimassa, kunnes opiskelija täyttää 18 vuotta. Tämän jälkeen opiskelija voi antaa huoltajalle luvan jatkaa poissaolojen selvittämistä ilmoittamalla kansliassa suostumuksensa. 18 vuotta täyttänyt voi selvittää poissaolonsa.